Đáp từ trong buổi tiệc do Tổng thống Xucácnô chiêu đãi (28-2-1959)

Tôi đã chuẩn bị bài nói theo thủ tục, nhưng trong bầu không khí nồng nhiệt này, tôi chỉ xin nói mấy lời tự đáy lòng tôi:

Hai dân tộc Việt Nam và Inđônêxia đều có những giai đoạn lịch sử giống nhau, đã từng kiên quyết chiến đấu chống chủ nghĩa thực dân, đã cùng một lúc đứng lên đạp tan xiềng xích nô lệ. Tuy nhiên, cho đến nay đất nước Việt Nam và Inđônêxia vẫn chưa được hoàn toàn tự do và độc lập một trǎm phần trǎm, bởi vì Inđônêxia chưa khôi phục được miền Tây Iriǎng, còn miền Nam Việt Nam thì vẫn chưa được thống nhất vào Tổ quốc Việt Nam. Vì vậy cả hai nước đều còn phải tiếp tục đấu tranh chống bọn đế quốc.

Với tinh thần Bǎngđung, nhiều dân tộc ở châu á và châu Phi đã giành được tự do. Toàn thể nhân dân và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ủng hộ cuộc đấu tranh nhằm khôi phục miền Tây Iriǎng của nhân dân Inđônêxia anh em. Và nhân dân Việt Nam tin chắc rằng nhân dân Inđônêxia cũng đồng tình ủng hộ cuộc đấu tranh giành thống nhất hoà bình đất nước Việt Nam.

Cuối cùng tôi đề nghị nâng cốc chúc sức khoẻ của Tổng thống Xucácnô, Thủ tướng Giuanđa, chúc nước Cộng hoà Inđônêxia phồn vinh, chúc tình hữu nghị không gì lay chuyển nổi giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Inđônêxia, chúc tình đoàn kết ngày một tǎng cường giữa các nước Á – Phi và chúc hoà bình ở Đông – Nam Á và thế giới bền vững.

——————————-

Nói tối 28-2-1959.
Báo Nhân dân, số 1813, ngày 2-3-1959.
cpv.org.vn