Thư gửi đồng bào, bộ đội, cán bộ châu Điện Biên (7-5-1959)

Nhân dịp vui mừng kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ và ngày thành lập Khu tự trị, tôi thay mặt Đảng và Chính phủ gửi lời thân ái chào mừng đồng bào các dân tộc, toàn thể bộ đội và cán bộ châu Điện Biên.

Từ ngày giải phóng, nhất là trong hai nǎm gần đây, đồng bào, bộ đội và cán bộ đã ra sức xây dựng châu ta thành một địa phương ngày càng no đủ vui tươi. Tôi có lời nhiệt liệt khen ngợi những thành tích đó. Hiện nay, cả miền Bắc ta đang ra sức thi đua gặt tốt vụ chiêm và làm vụ mùa thắng lợi, xây dựng nhà máy, nông trường, tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, góp phần đấu tranh để thống nhất nước nhà.

Tôi mong rằng toàn thể đồng bào các dân tộc, toàn thể bộ đội và cán bộ trong châu ta càng đoàn kết chặt chẽ hơn nữa, hǎng hái thi đua hơn nữa đi vào con đường đổi công hợp tác, tǎng gia sản xuất, phát triển vǎn hoá, chǎm lo vệ sinh phòng bệnh, làm cho châu ta trở nên một địa phương gương mẫu cho Khu tự trị Thái – Mèo, góp phần làm miền Bắc nước ta giàu mạnh.

Chúc tất cả đoàn kết, khoẻ mạnh, tiến bộ, thu được thắng lợi trong mọi công tác.

HỒ CHÍ MINH

——————————–

Báo Nhân dân, số 1878, ngày 7-5-1959.
cpv.org.vn