Điện mừng khoá họp đặc biệt của Hội đồng hoà bình thế giới ở Xtốckhôm (39) (5-5-1959)

Gửi Khoá họp đặc biệt của

Hội đồng hoà bình thế giới ở Xtốckhôm,

Nhân dịp Hội đồng hoà bình thế giới họp Khoá đặc biệt kỷ niệm 10 nǎm phong trào hoà bình thế giới, tôi trân trọng gửi đến các đại biểu lời chào mừng nhiệt liệt.

Tôi thành tâm chúc Khóa họp Xtốckhôm thành công tốt đẹp, phong trào hoà bình thế giới ngày càng phát triển và giành được nhiều thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh cho chính sách chung sống hoà bình và hợp tác quốc tế.

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 nǎm 1959
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

—————————

Báo Nhân dân, số 1878, ngày 7-5-1959.

(39) Khoá họp đặc biệt của Hội đồng hoà bình thế giới: Họp tại Xtốckhôm (Thuỵ Điển) từ ngày 8 đến 13-5-1959. Hơn 250 đại biểu thuộc 60 nước trên thế giới, trong đó có các Đoàn đại biểu của các nước châu Mỹ latinh và Đoàn đại biểu Mỹ lần đầu tiên tới dự Đại hội. Trong phiên họp ngày 9-5, Đoàn đại biểu Việt Nam đã đọc bản tham luận về sự đóng góp của nhân dân Việt Nam vào sự nghiệp hoà bình trên thế giới.

Khoá họp đã thông qua Tuyên bố chung và Lời kêu gọi nhân dân thế giới đoàn kết, lấy ngày 1-9 – ngày Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ – làm “Ngày đấu tranh chống nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới”. Khoá họp cũng đã thông qua nhiều quyết nghị quan trọng như Quyết nghị đòi giải quyết nhanh chóng vấn đề nước Đức và bảo đảm việc phát triển hoà bình ở Đức; Quyết nghị về vấn đề độc lập dân tộc, kêu gọi tất cả những người yêu chuộng hoà bình, tự do và công lý hãy ủng hộ nguyện vọng độc lập chính đáng của mọi dân tộc, tố cáo mọi hành động can thiệp và đàn áp, mọi âm mưu nhằm duy trì chế độ thực dân; Quyết nghị đòi chấm dứt mọi cuộc thử vũ khí nguyên tử và thành lập những khu vực không có vũ khí nguyên tử, v.v..

Khoá họp cũng đã thông qua Bản kiến nghị về vấn đề á-Phi, đề cập tới các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân ở các nước á – Phi. Về vấn đề Việt Nam, Bản kiến nghị lên án đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai ở miền Nam Việt Nam đã can thiệp và vi phạm các quyền dân tộc, dân chủ ở miền Nam Việt Nam. Hội đồng hoà bình thế giới đã đòi chấm dứt ngay các hành động khủng bố, đàn áp đang diễn ra ở miền Nam Việt Nam và hoàn toàn ủng hộ việc thi hành Hiệp định Giơnevơ nhằm thống nhất nước Việt Nam. Tr.433.

cpv.org.vn