Điện mừng Phó Chủ tịch Đổng Tất Vũ (29-4-1959)

Kính gửi đồng chí Đổng Tất Vũ, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa,

Nhân dịp đồng chí được cử nhận chức Phó Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, tôi xin gửi đến đồng chí lời chúc mừng nhiệt liệt.

Xin chúc đồng chí luôn luôn mạnh khoẻ và thu được nhiều thắng lợi trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc và bảo vệ hoà bình thế giới.

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 nǎm 1959
HỒ CHÍ MINH

————————

Báo Nhân dân, số 1872, ngày 30-4-1959.
cpv.org.vn