Nguồn gốc của tên suối Lê Nin, hang Pác Bó

 Ngày 8/2/1941, Bác Hồ đã trở về nước sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài. Hồi ký của Lê Quảng Ba viết: “Năm anh em chúng tôi gồm các đồng chí Phùng Chí Kiên, Thế An, Cáp, Lộc và tôi được theo Bác từ Nậm Quang về nước…

Vượt lên một đoạn dốc ngắn rồi xuống một núi dài lởm chởm đá. Tôi nhận ra cây si mọc không xa cột mốc 108. Mốc đá như một tấm bia. Bác dừng lại, cúi đọc chữ Hán và chữ Pháp khắc sâu ở cả hai mặt đá… Người nhìn sâu vào khoảng đất trời Tổ quốc biết bao đẹp đẽ nhưng đầy đau thương…”.

NCayxỏn PhômvihảnNgày 8/2/1966, Bác Hồ tiếp ông Cayxỏn Phômvihản

Được nhân dân địa phương hướng dẫn, ngày 8/2/1941, Bác chọn hang Cốc Bó (tiếng địa phương nghĩa là “đầu nguồn”, còn gọi Pác Bó là tên làng) từ hang có con đường dẫn sang bên kia biên giới và phía dưới chân núi có một con suối chảy ngang…

Nhìn dòng suối, Bác nói với mọi người: “Mình vừa nẩy ra cái ý hay, dòng suối này của ta đẹp quá, trong xanh như ngọc, lại bắt nguồn từ đây, nên đặt tên là suối Lê Nin. Còn ngọn núi hùng vĩ phía sau, bên phải kia, chúng ta gọi là núi Các Mác…”.

Ra đi từ một cửa biển cực Nam của đất nước với “hai bàn tay trắng” vào mùa Hè năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành mới rời bục giảng để bước vào cuộc đời thợ thuyền chưa được bao lâu đã phải đứng trước một câu hỏi: “Lấy tiền đâu để mà đi?”. Đó là câu hỏi của người bạn đã nhận lời cùng đi nhưng rồi bỏ cuộc. Chìa hai bàn tay trắng và câu trả lời là: “Bằng hai bàn tay này, ta sẽ làm tất cả mọi việc, để đi, để học hỏi và để trở về…”.

Và đúng 30 năm sau, vào mùa Xuân năm 1941 Bác trở về tại một điểm cực Bắc của Tổ quốc nhưng với một niềm tin mãnh liệt như bài thơ viết tại Cốc Bó trong đó nhắc đến hai bàn tay của mình: “Non xa xa, nước xa xa/ Nào phải thênh thang mới gọi là/ Đây suối Lê Nin, kia núi Mác/ Hai tay gây dựng một sơn hà”.

Chính tại Pác Bó, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã triệu tập Hội nghị Trung ương lần thứ Tám (5/1941) để đưa ra Cương lĩnh của Mặt trân Việt Minh làm ngọn cờ Đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu giải phóng dân tộc.

X&N
bee.net.vn

Advertisement