Hai bức công hàm thiết lập quan hệ Việt – Trung

– Ngày 1/10/1949, tại Quảng trường Thiên An Môn (Bắc Kinh), trước hơn một triệu quần chúng, Chủ tịch Mao Trạch Đông long trọng tuyên bố với thế giới việc thành lập Nước CHND Trung Hoa. Tháng 1/1950, Chính phủ Việt Nam DCCH và CHND Trung Hoa thiệt lập quan hệ ngoại giao.

Hai bức công hàm lịch sử

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Việt Nam DCCH Hoàng Minh Giám

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Việt Nam DCCH Hoàng Minh Giám

Ngày 15/1/1950, Bộ trưởng Bộ Ngọai giao Nước Việt Nam DCCH Hoàng Minh Giám gửi công hàm đến Bộ trưởng Bộ Ngoại giao CHND Trung Hoa Chu Ân Lai với nội dung như sau:

Chính phủ và nhân dân Nước Việt Nam DCCH căn cứ vào bản tuyên bố ngày 1/10/1949 của Chính phủ nhân dân Trung Quốc, tuyên bố công nhận Chính phủ nhân dân Trung Quốc do Chủ tịch Mao Trạch Đông lãnh đạo.

Để tăng cường tình hữu nghị và sự hợp tác giữ a hai dân tộc Trung Hoa và Việt Nam, Chính phủ Việt Nam DCCH quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức và trao đổi Đại sứ với Chính phủ nhân dân Trung Quốc.

Ngày 15/1/1950

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Ngọai giao Nước Việt Nam DCCH – Hoàng Minh Giám.

Ngày 18/1/1950, Bộ trưởng Ngọai giao CHND Trung Hoa Chu Ân Lai đã gửi công hàm phúc đáp thông điệp. Toàn văn như sau:

Kính gửi Ông Hoàng Minh Giám,

Bộ trưởng Bô Ngọai giao Chính phủ Việt Nam DCCH.

Tôi rất hân hạnh nhận được điện báo yêu cầu kiến lập mối quan hệ ngoại giao với Nước CHND Trung Hoa của Quý Bộ trưởng, ngày 15/1/1950. Nay tôi xin thông tri để Quý Bộ trưởng rõ: Chính phủ nhân dân Trung ương của Nước CHND Trung Hoa nhận thấy Chính phủ của Nước Việt Nam DCCH là Chính phủ hợp pháp đại biểu cho ý chí của nhân dân Việt Nam.

Chính phủ Trung ương của Nước CHND Trung Hoa nguyện ý kiến lập mối quan hệ ngọai giao với Chính phủ Việt Nam DCCH và trao đổi Đại sứ để củng cố bang giao giữa hai nước, tăng cường sự hợp tác hữu hảo của hai nước. Đặc biệt về việc này xin phúc điện ngài và mong ngài sắc chiểu thì chúng tôi hân hạnh vô cùng.

Ngày 18/1/1950

Chu Ân Lai – Bộ trưởng Bộ Ngọai giao Chính phủ nhân dân Trung ương Nước CHND Trung Hoa”.

Và vị Đại sứ đầu tiên ở Việt Nam

La Quý Ba là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương. Ông sinh năm 1907 tại chấn Đàm Khẩu, huyện Nam Khang, tỉnh Giang Tây.

Năm 1925, khi còn là sinh viên Sư phạm Nam Khang, ông đã tham gia hoạt động, năm 1927 là đảng viên và năm 1928 lãnh đạo cuộc khởi nghĩa của nông dân Nam Khang.

1Đại sứ La Quý Ba trình Quốc thư

Những năm 1928 – 1934, tham gia Hồng quân Công nông; từ 1934 – 1936 tham gia Vạn lý Trường chinh. Thời gian 1937 – 1945 là cán bộ sư đoàn và thời kì Nội chiến cách mạng 1946 – 1949 là Chính uỷ Quân đoàn số 7.

Tháng 10/1949 là Chánh Văn phòng Quân uỷ Trung ương. Trước khi sang Việt Nam, ông có nhiều buổi làm việc với ông Lý Ban, liên lạc viên của Đảng ta từ Chiến khu Việt Bắc, vượt qua vòng vây, lên tới Bắc Kinh vào cuối năm đó.

Tháng 1/1950, ông đã có mặt tại Chiến khu Việt Bắc trên cương vị đại diện Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 6/1950, ông được Đảng và Chính phủ Trung Quốc cử làm Trưởng Đoàn cố vấn Trung Quốc bên cạnh Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ Việt Nam.

Ông cùng cùng Đoàn cố vấn Trung Quốc đồng cam, cộng khổ với quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp và có nhiều đóng góp quý báu cho cách mạng Việt Nam.

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ngày 20/7/1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, hòa bình được lập lại trên tòan cõi Đông Dương. Ngày 18/8/1954, Chính phủ Nước CHND Trung Hoa cử ông La Quý Ba làm Đại sứ tại nước ta.

Ngày 1/9/1954, tại một địa điểm thuộc huyện Đại Từ, Thái Nguyên đã long trọng tổ chức lễ trình Quốc thư đầu tiên ở nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận Quốc thư số 1 do Đại sứ nước ngoài đầu tiên La Quý Ba kính trình.

Do những công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam mà ông La Quý Ba được Nhà nước ta trao tặng tấm huân chương cao quý nhất. Chính Cụ Hồ là người gắn tấm huân chương này lên ngực ông La Quý Ba.

Trần Kiến Quốc
bee.net.vn

Advertisement