Tag Archive | Vĩnh biệt Đại tướng

Mãi mãi biết ơn và tự hào về Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Người Anh Cả của Quân đội

`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.• ★ •.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´

QĐND – Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người Anh Cả của Quân đội – Vị Đại tướng của nhân dân, đã đi về cõi vĩnh hằng! Sự ra đi của Đại tướng để lại niềm tiếc thương vô hạn trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và bạn bè quốc tế.

Từ một thanh niên yêu nước, tràn đầy nhiệt huyết cách mạng, đồng chí Võ Nguyên Giáp may mắn sớm được gặp Bác Hồ, được sống, làm việc thường xuyên bên Bác nhiều năm, trở thành học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Suốt cuộc đời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn học tập và làm theo Bác Hồ, thực sự là anh Bộ đội Cụ Hồ tiêu biểu nhất.

Tên tuổi của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp gắn liền với sự ra đời của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, gắn với tên gọi Anh Cả của Quân đội. Cuộc đời Đại tướng gắn liền với những chiến công hiển hách của quân đội, của dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh: Từ Chiến thắng trận đầu Phai Khắt, Nà Ngần khi đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân mới ra đời đến Điện Biên Phủ năm 1954, “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 và Chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng mùa Xuân năm 1975, quân đội ta đã cùng với toàn dân hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc, đưa đất nước thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội. Trên mỗi chặng đường phát triển và trưởng thành của quân đội, mỗi chiến thắng của quân và dân Việt Nam đều có hình ảnh và dấu ấn sâu đậm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Vị Tổng Tư lệnh đầu tiên và duy nhất của quân đội ta.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau giờ làm việc. Ảnh: Trần Hồng

Là nhà cầm quân tài ba, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đồng thời là nhà lý luận quân sự kiệt xuất, với những tổng kết thực tiễn ở tầm cao trí tuệ, có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành, phát triển học thuyết quân sự Việt Nam hiện đại. Những đúc kết của Đại tướng về kinh nghiệm lịch sử của dân tộc, về thực tiễn chiến tranh nhân dân Việt Nam đã trực tiếp làm nên chiến thắng của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, là kho tàng lý luận vô giá để lại cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân ta. Cốt lõi lý luận và thực tiễn hoạt động quân sự của Đại tướng chính là tư tưởng quân sự nhân văn Hồ Chí Minh, kế thừa truyền thống “lấy đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo” của dân tộc.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một tấm gương cộng sản mẫu mực, cả cuộc đời luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, của dân tộc lên trên hết, sẵn sàng nhận và hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào mà Tổ quốc và nhân dân giao phó. Ở bất cứ cương vị nào Đại tướng cũng tận tụy một lòng phục vụ mục tiêu lý tưởng của Đảng, phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.

Là Tổng Tư lệnh quân đội, người chỉ huy cao nhất của các lực lượng vũ trang nhân dân, nhưng Đại tướng sống cuộc đời rất đỗi giản dị, thanh cao, luôn gần gũi, yêu thương quý trọng cán bộ, chiến sĩ, đồng bào, đồng chí, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân. Với đức độ và tài năng của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thực sự ghi dấu ấn, hình ảnh cao đẹp trong trái tim, khối óc của nhân dân ta và bạn bè thế giới, trở thành vị Đại tướng của nhân dân, sống trong lòng dân, được nhân dân kính trọng, ngưỡng mộ và tin tưởng. Tài năng và đức độ của Đại tướng đã có sức cảm hóa cả những đối thủ, khiến họ phải nể trọng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị Đại tướng văn võ song toàn, đức tài trọn vẹn, người cộng sản kiên trung, tận tụy, mẫu mực, nhà chiến lược chính trị và quân sự kiệt xuất thời đại Hồ Chí Minh, thực sự là niềm tự hào của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước và nhân dân ta.

Lúc sinh thời, Đại tướng đã cùng toàn dân, toàn quân lập nên bao chiến công chói lọi. Sự ra đi của Đại tướng tiếp tục khơi dậy, thổi bùng và quy tụ lòng yêu nước, lòng tự hào của nhân dân, của toàn dân tộc, cả với lớp người đi trước và thế hệ trẻ hôm nay, làm cho Tổ quốc Việt Nam của chúng ta một lần nữa sáng lên trong tâm khảm bạn bè quốc tế.

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, hết lòng vì nhân dân phục vụ, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; được sự quan tâm chăm lo xây dựng, giáo dục, rèn luyện của Đại tướng, quân đội ta không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, lập nhiều chiến công chói lọi; sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Vĩnh biệt Đại tướng, toàn quân, toàn dân ta đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nén đau thương thành sức mạnh trong hành động, biến những kỳ vọng của Đại tướng về xây dựng một quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, về một nền quốc phòng toàn dân vững chắc, về một Việt Nam giàu mạnh thành hiện thực.

Vĩnh biệt Đại tướng, toàn quân ta phấn đấu ra sức học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học tập tinh thần “dĩ công vi thượng” mà Đại tướng suốt đời gương mẫu làm theo lời dạy của Bác Hồ, bồi dưỡng ý chí cách mạng, tư duy và trình độ khoa học quân sự, nâng cao cảnh giác cách mạng, tăng cường sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của đội quân chiến đấu, đội quân công tác và lao động sản xuất.

Xin kính cẩn vĩnh biệt Anh Văn – người Anh Cả của Quân đội ta. Dù đã đi xa, Đại tướng vẫn sống mãi trong lòng cán bộ, chiến sĩ LLVT và toàn thể nhân dân ta. Tấm gương sáng ngời của Đại tướng về tinh thần “dĩ công vi thượng”, làm việc gì cũng đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết, mãi là nguồn động viên, là sức mạnh tinh thần cổ vũ quân và dân ta vững bước tiến lên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Các thế hệ kế tiếp, noi gương và học tập những phẩm chất cao đẹp trong cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng ra sức phấn đấu, quyết lập nên những Điện Biên Phủ hào hùng trong công cuộc dựng xây đất nước và bảo vệ Tổ quốc, đưa Việt Nam tiến lên sánh vai cùng bạn bè năm châu, thực hiện mong ước của Bác Hồ, xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

QĐND

Vkyno (st)

Advertisement