Tag Archive | Tượng đài Bác Hồ

Đã có 17 Tượng đài Bác Hồ được xây dựng tại nước ngoài

Năm 2009, triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TƯ của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Bộ Ngoại giao đã chủ trì xây dựng và được Ban Bí thư phê duyệt Đề án “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, ở nước ngoài”.

tuong Bac
Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường mang tên Người tại Mátxcơva,
Liên bang Nga. (Ảnh: lamdong.gov.vn)

Tiếp tục đọc

Advertisement