Tag Archive | Tem bưu chính

Tem bưu chính thế giới tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những năm qua, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, danh nhân văn hóa thế giới, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam không những đã xuất hiện đậm nét trên các mẫu tem bưu chính Việt Nam mà còn được thể hiện trên tem bưu chính của một số nước trên thế giới.

tem bưu 11 a chinh TG
Theo thống kê sơ bộ, đã có 15 quốc gia phát hành tem về Bác Hồ

Tiếp tục đọc

Advertisement