Tag Archive | Quân đội Việt Nam

Tình cảm Bác Hồ với cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1957

Tiếp tục đọc

Advertisement