Tag Archive | Lép Tônxtôi

Bác Hồ bắt đầu viết truyện như thế nào?

Theo gương Bác Hồ làm báoTháng 11 năm 1960, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày mất của nhà đại văn hào Nga Lép Tônxtôi, Ban Biên tập báo Văn học Liên Xô có gửi thư đề nghị Bác Hồ của chúng ta kể lại một vài kỷ niệm của Người liên quan đến con người và sự nghiệp của Lép Tônxtôi. Bài viết của Bác Hồ đã đăng trên số báo ra ngày 19 tháng 11 năm đó. Đây là một bài viết ngắn, rất lý thú. Thông qua đó, chúng ta có thể biết vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta bắt đầu viết truyện như thế nào.

Tiếp tục đọc