Tag Archive | Bộ đội

Bộ đội thông tin liên lạc thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy

Face Book
Tiếp tục đọc

Bác Hồ – Cội nguồn sức mạnh của Bộ đội Phòng không – Không quân

bh-coi-nguon-bqllang.gov.vn
Bác Hồ thăm Trung đoàn Không quân 921, ngày 9-11-1964. Ảnh Tư liệu.

Tiếp tục đọc