Bộ đội thông tin liên lạc thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy

Face Book

Ngày 28-1-1969, Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) tổ chức Đại hội Thi đua “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.

Nhân dịp này, Bác Hồ đã gửi thư khen Bộ đội TTLL và căn dặn: “Đã cố gắng, cần luôn cố gắng hơn nữa, phải không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, ra sức học tập thêm nghiệp vụ, kỹ thuật, bảo đảm công tác thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn…”. Những lời dạy của Bác Hồ là nguồn cổ vũ các thế hệ Bộ đội TTLL phấn đấu trong phong trào thi đua Quyết thắng.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, với truyền thống và kinh nghiệm thi đua yêu nước của Bộ đội TTLL trong đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, đã khơi dậy và phát huy cao độ trong thời kỳ mới, với những nội dung và biện pháp mới, đạt được nhiều thành tích.

Những năm qua, nhiệm vụ nâng cao chất lượng TTLL thường xuyên và sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) “Kịp thời, vững chắc, bí mật, an toàn trong mọi tình huống” là mục tiêu trọng tâm, xuyên suốt của phong trào thi đua Quyết thắng. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện đồng bộ toàn diện, với những nội dung, chỉ tiêu, hình thức, biện pháp thi đua cụ thể, thiết thực, sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình đặc điểm của mỗi đơn vị. Nét nổi bật trong thi đua bảo đảm TTLL, SSCĐ là khơi dậy tính tích cực, chủ động sáng tạo, tinh thần khắc phục khó khăn, ý thức trách nhiệm và quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là các đơn vị mới được điều chỉnh tổ chức, lực lượng và nhiệm vụ theo hướng hỗn hợp vùng, miền.

Với tinh thần đi trước, đón đầu, đi thẳng vào kỹ thuật hiện đại, nhanh chóng tiếp cận công nghệ tiên tiến ngang tầm trong khu vực và quốc tế, đã tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển hệ thống thông tin quân sự theo hướng “số hóa”. Đến nay, các trang bị kỹ thuật mới như: Tổng đài điện tử kỹ thuật số, vi ba số được lắp đặt ở cả ba cấp: chiến lược, chiến dịch và chiến thuật, 100% số đơn vị cấp chiến lược và chiến dịch và các Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố, các sư đoàn, vùng Hải quân, 96% số trung đoàn, lữ đoàn trong toàn quân đã được “số hóa” liên lạc điện thoại quân sự. Đầu tư xây dựng nhiều công trình, dự án thông tin liên lạc trọng điểm, như: nâng cấp đường trục cáp quang 1A, 1B, dự án sản xuất lắp ráp máy vô tuyến điện, Tổng trạm thông tin cơ động chiến lược số 1, 2, 3… Mạng lưới truyền dẫn, chuyển mạch có tốc độ cao, các đường trục, đường nhánh phát triển rộng khắp đến các địa bàn trọng điểm đã tạo sự kết nối thuận lợi các phương tiện thông tin thường xuyên và cơ động, với các phương thức liên lạc đa dịch vụ (thoại, báo, fax, truyền hình, truyền ảnh, truyền số liệu…). Chủ động phối kết hợp chặt chẽ với mạng thông tin của các doanh nghiệp viễn thông thành các mạch vòng tăng độ vững chắc trên các khu vực và cả hệ thống, tạo bước chuyển đổi về chất hệ thống TTLL quân sự. Hệ thống văn kiện SSCĐ được bổ sung, hoàn chỉnh; chủ động phối hợp với các đơn vị, cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương bảo đảm tốt TTLL an ninh, an toàn các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, các hội nghị quốc tế tổ chức ở Việt Nam và các cuộc diễn tập do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Phong trào thi đua: “Thông tin giỏi, kỷ luật nghiêm, SSCĐ cao” với nhiều mô hình mới, chủ đề sát hợp, cách làm sáng tạo, phù hợp đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, nhưng đều tập trung nâng cao chất lượng, độ ổn định, tính vững chắc bảo đảm TTLL và SSCĐ. Tỷ lệ TTLL trên các phương tiện hằng năm đạt 99,8% trở lên.

Một trong những nhân tố góp phần nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và cũng là một nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua Quyết thắng là: Tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục đào tạo, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Đã chủ động đầu tư đổi mới nội dung, hình thức tổ chức và phương pháp huấn luyện theo phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, chú trọng huấn luyện chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp thực tiễn, đối tượng tác chiến, địa hình, nhiệm vụ đơn vị, với đổi mới trang bị thông tin, nghệ thuật quân sự và cách đánh truyền thống. Vì vậy, chất lượng huấn luyện ngày càng nâng cao; sự chuyển biến tiến bộ của các đơn vị khá đồng đều toàn diện; xây dựng nền nếp chính quy, tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, kỷ luật thông tin chuyển biến tiến bộ.

Thi đua: “Dạy tốt, học tốt, công tác tốt” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” được triển khai sâu rộng với những mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, biện pháp thực hiện phong phú, những mô hình, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần trực tiếp thúc đẩy sự phấn đấu vươn lên mạnh mẽ của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, học viên, góp phần đổi mới nâng cao chất lượng dạy và học. Hàng trăm cán bộ, giáo viên, học viên tham gia nghiên cứu khoa học, tham dự các cuộc thi quốc gia, toàn quân và Binh chủng, đều đứng thứ hạng cao.

Phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, công nghệ – môi trường (khoa học nghệ thuật quân sự, khoa học quân sự chuyên ngành, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học – kỹ thuật) có bước chuyển tiến bộ. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ thông tin trên các lĩnh vực phát triển mạnh mẽ. Hàng trăm sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có giá trị nâng cao chất lượng bảo đảm TTLL, huấn luyện, SSCĐ, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, sản xuất trang bị khí tài, trong thiết kế, chế tạo mới một số trang bị thông tin… được ứng dụng vào thực tiễn, mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần thiết thực hoàn thành nhiệm vụ của Binh chủng. Qua phong trào, đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học phát triển mạnh mẽ, không chỉ ở những người làm công tác kỹ thuật, nghiên cứu khoa học hay trong các nhà trường, mà đã xuất hiện một kiểu hoạt động khoa học thực tiễn: Những người vừa trực tiếp khai thác, bảo đảm TTLL vừa là người sáng tạo kỹ thuật, cải tiến kỹ thuật, vừa là công nhân trực tiếp sản xuất, là người phát minh sáng chế, cải tiến kỹ thuật; vừa là cán bộ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy, là cán bộ khoa học.

Làm theo lời Bác Hồ dạy, công tác thi đua – khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng ở Binh chủng TTLL những năm qua đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng, nhiệm vụ quân sự, chính trị của Binh chủng, được triển khai đồng bộ, toàn diện, có chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Nét nổi bật là đã gắn thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm, thi đua đột kích; thi đua của các ngành, các tổ chức quần chúng, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo ra phong trào hành động cách mạng sôi nổi, sâu rộng, thật sự là động lực góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thông qua phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến với nét đặc trưng của phẩm chất, bản lĩnh, nhân cách và văn hóa của Bộ đội TTLL, được thể hiện qua các phiên ca trực thông tin hằng ngày thầm lặng, kiên trì và bình dị; thể hiện trong hoạt động thực tiễn với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất, với năng lực sáng tạo của cá nhân trong sự thống nhất với tập thể, trong tình đồng chí, đồng đội; thể hiện trong mỗi việc làm, mỗi công trình, mỗi sản phẩm mang đậm dấu ấn của sự tìm tòi, đổi mới và sáng tạo, của tinh thần trách nhiệm và ý chí vươn lên quyết tâm giành những thành tích mới, đỉnh cao mới của mỗi cán bộ, chiến sĩ./.

Đại tá Vũ Dương Nghi
Phó Chính ủy
Binh chủng Thông tin liên lạc

Theo baomoi
Bùi Hảo (st)

Advertisement