Tag Archive | Bản yêu sách

Bản yêu sách của nhân dân An Nam gửi Hội nghị Véc-xây

Tháng 6 năm 1919, nghe tin các đoàn đại biểu mười mấy nước Đồng minh chiến thắng họp ở Véc-xây cách Thủ đô Paris 14 ki-lô-mét, Nguyễn Tất Thành bàn với nhà yêu nước Phan Châu Trinh và luật sư, tiến sĩ Phan Văn Trường viết bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” gửi Hội nghị Véc-xây.

bac-ho-bqllang.gov.vn
Năm 1911, thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước

Tiếp tục đọc

Advertisement