Những bài thơ chúc Tết của Bác vào năm Ngọ

Trong thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, đồng bào ta được đón chín cái Tết năm Ngọ. Trong chín mùa xuân này, chúng ta vinh dự và tự hào được Bác Hồ ba lần gửi thơ chúc Tết.

1. Thơ chúc Tết xuân Nhâm Ngọ (1942)

Năm 1942 là năm đánh dấu sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị và tinh thần của nhân dân ta. Bác Hồ, sau khi từ nước ngoài trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, sau những năm xa quê Người lại được đón Tết cổ truyền nơi quê hương đất mẹ, và cũng từ đây Người đã viết bài thơ chúc Tết đầu tiên mừng xuân và vui Tết với đồng bào, trên thi đàn Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện thơ chúc tết của Người.
Thơ mừng xuân Nhâm Ngọ (1942) Bác viết:

“Tháng ngày thấm thoắt chóng như thoi
Năm cũ qua rồi, chúc năm mới
Chúc phe xâm lược sớm diệt vong,
Chúc phe dân chủ sẽ thắng lợi,
Chúc đồng bào ta đoàn kết mau,
Chúc Việt Minh ta càng tiến tới,
Chúc toàn quốc ta trong năm nay,
Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới.
Năm nay là năm tết vẻ vang
Cách mạng thành công khắp thế giới”.

Chỉ 3 năm sau đó, ngày 19/8/1945 nhân dân ta đã nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước; “Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới” từ Lạng Sơn đến Mũi Cà Mau đúng như ý nguyện của Người. Ngày 2/9/1945 Người đã đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước VNDCCH.

2. Thơ chúc Tết xuân Giáp Ngọ (1954)

12 năm sau. Tết Giáp Ngọ (1954), cũng nhân dịp đón giao thừa năm mới, Bác lại có thơ chúc Tết đồng bào và chiến sĩ cả nước. Thơ mừng xuân Giáp Ngọ. Bác viết:

“Năm mới, quân dân ta có hai nhiệm vụ rành rành:
– Đẩy mạnh kháng chiến để giành độc lập tự do,
– Cải cách ruộng đất là công việc rất to,
– Dần dần làm cho người cày có ruộng khỏi lo nghèo nàn.

Quân và dân ta nhất trí kết đoàn
Kháng chiến, kiến quốc, nhất định hoàn toàn thành công
Hòa bình, dân chủ thế giới khắp Nam Bắc Tây Đông
Năm mới thắng lợi thành công càng nhiều”.

Khác với mùa xuân Nhâm Ngọ 12 năm trước. Xuân Giáp Ngọ (1954) là thời kỳ đất nước ta đang trong công cuộc kháng chiến kiến quốc. Đẩy mạnh cuộc kháng chiến để giành thắng lợi, và tiến hành cải cách ruộng đất để dân cày có ruộng, tạo thành hậu phương vững chắc để chi viện cho chiến trường lập nên chiến công. Bác kêu gọi “quân dân ta nhất trí kết đoàn” thực hiện tốt “hai nhiệm vụ rành rành” là “kháng chiến, kiến quốc” và chúc cho phong trào cách mạng “Nam, Bắc, Tây, Đông” giành nhiều thành công trong chiến đấu và xây dựng Tổ quốc.

3. Thơ chúc Tết xuân Bính Ngọ (1966)

Năm 1966, Tết Bính Ngọ, Bác lại có thơ gửi chúc đồng bào và chiến sĩ cả nước:

“Mừng miền Nam rực rỡ chiến công
Nhiều Dầu Tiếng, Bầu Bàng, Pơlâyme, Đà Nẵng…
Mừng miền Bắc chiến đấu anh hùng,
Giặc Mỹ leo thang ngày càng thua nặng.
Đồng bào cả nước đoàn kết một lòng,
Tiền tuyến, hậu phương, toàn dân cố gắng
Thi đua sản xuất, chiến đấu xung phong,
Chống Mỹ cứu nước ta nhất định thắng”.

Mùa xuân 1966, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang ở giai đoạn quyết liệt, Bác ra lời kêu gọi “toàn dân chống Mỹ cứu nước, quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược”, nêu cao tinh thần yêu nước và bảo vệ chân lý ” Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Thực hiện lời kêu gọi của Bác, quân và dân ta ở cả 2 miền, hậu phương thi đua cùng tuyền tuyến cố gắng lập chiến công. Bác đặt niềm tin vào thắng lợi cuối cùng “Chống Mỹ cứu nước ta nhất định thắng”.

Bác đã đi xa, xuân Giáp Ngọ này, đọc lại những vần thơ chúc Tết của Bác, chúng ta như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, để có thêm niềm tin mới, mở đường cho những thắng lợi trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.

Cổng TTGTĐT sưu tầm

Nguồn: vinhphuc.gov.vn
Vkyno (st)

Advertisement