Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 9 (Năm 1965 – Tháng 7)

Việt Nam - Hồ Chí Minh

Tháng 7, ngày 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng Hoà bình thế giới do bà Ủy viên Đoàn Chủ tịch Idaben Blum dẫn đầu sang thăm Việt Nam.

– Báo Nhân dân, số 4119, ngày 8-7-1965.

Tháng 7, ngày 3

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 58-LCT, thưởng ba Huân chương Lao động hạng Nhì, 13 Huân chương Lao động hạng Ba cho 16 chuyên gia Trung Quốc đã giúp Việt Nam xây dựng Nhà máy phân đạm Hà Bắc (nay thuộc tỉnh Bắc Giang).

– Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 7, ngày 4

Bài viết … Xơn và … Xơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bút danh Chiến Sĩ, đăng báo Nhân dân, số 4109.

Bài báo phê phán chính sách của Chính phủ Anh đối với cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ở miền Nam Việt Nam và cho biết: bị thất bại cả về chính trị, quân sự ở Việt Nam, Tổng thống Mỹ Giônxơn một mặt tăng cường chiến tranh, mặt khác lại đưa ra cái gọi là “đàm phán không điều kiện” để lừa bịp dư luận. Phụ họa với giới cầm quyền nước Mỹ, Thủ tướng Anh Uynxơn đã thành lập “Phái đoàn hoà bình Liên Hiệp Anh” nhằm vận động cho chính sách lừa bịp của Mỹ. Bài báo kết luận: “Là một trong hai Chủ tịch của Hội nghị Giơnevơ năm 1954 về Việt Nam, ông Uynxơn đã không làm trọn nghĩa vụ của mình, lại còn hết sức ủng hộ Mỹ phá hoại Hiệp định Giơnevơ và tiến hành chiến tranh xâm lược”.

– Báo Nhân dân, số 4109, ngày 4-7-1965.

Tháng 7, ngày 5

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đại sứ Cộng hòa Nhân dân Hunggari Guxtavơ Gôgôliắc đến chào trước khi về nước nhận nhiệm vụ mới.

Cùng ngày, Người gửi điện chúc mừng Chủ tịch Hội đồng cách mạng Angiêri Huari Bumêđiên nhân kỷ niệm ngày Độc lập nước Cộng hòa Angiêri Dân chủ và Nhân dân.

– Báo Nhân dân, số 4111, ngày 6-7-1965.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr. 460.

Tháng 7, trước ngày 6

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng huy hiệu cho ba công dân đã dũng cảm bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trong chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.

– Báo Nhân dân, số 4111, ngày 6-7-1965.

Tháng 7, ngày 8

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 59-LCT, thưởng một Huân chương Quân công hạng Nhì, hai Huân chương Quân công hạng Ba, hai Huân chương Chiến công hạng Nhất, một Huân chương Chiến công hạng Nhì, ba Huân chương Chiến công hạng Ba cho chín đơn vị đã lập chiến công trong các trận chiến đấu các ngày 20, 22, 23, 24, 29-6 và ngày 2-7-1965.

– Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 7, ngày 9

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp và tiếp tục kiểm tra việc học tập của 11 l­ưu học sinh Trung Quốc đang học tiếng Việt tại Hà Nội.

– Tư  liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 7, ngày 10

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng bàn về công tác đối ngoại.

Phát biểu ý kiến về việc tiếp xúc và làm việc với các chuyên gia nước ngoài, Người nhắc các cán bộ phụ trách phải thận trọng, cảnh giác. Cảnh giác vẫn cần thiết nhưng phải có thái độ chân thành.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện chúc mừng Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Mông Cổ, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Mông Cổ I.U.Xêđenban, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Gi.Xămbu nhân kỷ niệm lần thứ 44 ngày Quốc khánh nước này.

– Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.

– Báo Nhân dân, số 4116, ngày 11-7-1965.

Tháng 7, ngày 12

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Đại hội lần thứ IV Đảng Công nhân Rumani.

– Báo Nhân dân, số 4124, ngày 19-7-1965.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr. 461-462.

Tháng 7, trước ngày 14

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng huy hiệu cho ba công dân đã lập nhiều thành tích trong sản xuất và chiến đấu.

– Báo Nhân dân, số 4119, ngày 14-71965.

Tháng 7, ngày 14

Chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng bàn về tình hình miền Nam, về công tác Đảng và ngoại giao.

Phát biểu ý kiến về cuộc đấu tranh chống luận điệu tuyên truyền của địch cho rằng miền Bắc xâm lược miền Nam, Người chỉ rõ: đồng bào và chiến sĩ miền Bắc có nghĩa vụ, trách nhiệm đối với nhân dân miền Nam, vì sự nghiệp chung giải phóng đất nước; vì việc ta đưa quân vào, đồng bào miền Nam đã biết rồi. Người nhận định, việc Mỹ thủ tiêu Diệm, Taylo phải từ chức, Mỹ phải kêu gọi quân chư hầu giúp đỡ… chứng tỏ chúng thất bại. Rõ ràng Mỹ đã thất bại về quân sự và phải nói là tìm giải pháp chính trị để giải quyết cuộc chiến tranh. Người khẳng định: Mỹ sẽ tiếp tục leo thang. Vì vậy nhiệm vụ của miền Bắc là đồng thời với việc tăng cường tiềm lực quân sự, phải đẩy mạnh sản xuất, ổn định về kinh tế; miền Nam phải duy trì và phát triển chiến tranh du kích, chú ý đến lực lượng đặc công. Người nói rõ: “Ta cố tranh thủ thời gian, nhưng phải giáo dục trong nhân dân tư tưởng kháng chiến trường kỳ; phải đề phòng chúng đốt rừng bằng B.52, do vậy các căn cứ phải thay đổi luôn luôn. Ở miền Nam: dân nuôi binh, binh phải giúp dân”. Miền Bắc phải có kế hoạch phòng chống và khắc phục ngay nếu địch âm mưu phá hoại đê điều. Người nêu cao quyết tâm: “Tất cả để chiến thắng ở miền Nam”.

– Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 7, trước ngày 16

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Đại hội hoà bình thế giới 4). Người ca ngợi mục tiêu của Đại hội là nhằm tìm biện pháp có hiệu lực nhằm ngăn chặn những âm mưu và hành động xâm lược của chủ nghĩa đế quốc thực dân. Người cảm ơn sự ủng hộ tích cực của các lực lượng hoà bình trên thế giới đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược.

– Báo Nhân dân, số 4121, ngày 16-7-1965.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr. 463.

Tháng 7, ngày 16

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp với Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác của trường Nguyễn Ái Quốc.

Sau khi nghe các báo cáo của một số ủy viên, Người phát biểu ý kiến về nhiệm vụ và công tác của cán bộ, học viên trường Nguyễn Ái Quốc: Phải tăng gia sản xuất kết hợp với học tập những nội dung thiết thực phục vụ công tác sản xuất và chiến đấu. Phải xác định cho cán bộ và học viên hiểu rõ nhiệm vụ cơ bản trong giai đoạn hiện tại là chiến đấu và phục vụ chiến đấu, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Người phê bình một số mặt của trường chưa được thực hiện tốt như vệ sinh, công tác bầu cử vừa qua, v.v.. Người nhắc nhở cán bộ tổ chức của nhà trường cần chú ý chiêu sinh đào tạo những đối tượng thuộc thành phần công nông và yêu cầu cán bộ giảng dạy phải luôn có ý thức trau dồi kiến thức, lý luận để nâng cao chất lượng đào tạo. Người khẳng định: bí quyết của thành công là “đoàn kết và quyết tâm”.

19 giờ, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp và kiểm tra công việc học tập của tám du học sinh Triều Tiên đang học tiếng Việt tại Hà Nội.

Cùng ngày, Người ký:

– Lệnh số 60-LCT, thưởng một Huân chương Lao động hạng Nhất, 13 Huân chương Lao động hạng Nhì, 202 Huân chương Lao động hạng Ba cho 209 đơn vị và 17 cá nhân đạt nhiều thành tích trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1964.

– Lệnh số 61-LCT, thưởng hai Huân chương Lao động hạng Nhì, 24 Huân chương Lao động hạng Ba cho 24 đơn vị và hai cá nhân thuộc ngành giáo dục đạt nhiều thành tích trong năm học 1963-1964.

– Lệnh số 62-LCT, thưởng 16 Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, 13 Huân chương Kháng chiến hạng Ba; truy tặng một Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, một Huân chương Kháng chiến hạng Ba cho 31 gia đình có nhiều người tham gia quân đội trong thời kỳ kháng chiến.

– Lệnh số 63-LCT, thưởng bốn Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, 110 Huân chương Kháng chiến hạng Ba cho 114 cán bộ, công nhân, viên chức có thành tích trong kháng chiến; truy tặng ba Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, 129 Huân chương Kháng chiến hạng Ba cho 132 cán bộ, công nhân, viên chức và nhân dân đã có nhiều thành tích và đã hy sinh trong kháng chiến.

– Lệnh số 64-LCT, thưởng hai Huân chương Quân công hạng Nhì, 13 Huân chương Quân công hạng Ba, 13 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 27 Huân chương Chiến công hạng Nhì, 61 Huân chương Chiến công hạng Ba cho 68 đơn vị, 48 cán bộ quân đội, công an, dân quân tự vệ đã lập công trong các trận chiến đấu tháng 2, 3, 4 và 5-1965; truy tặng ba Huân chương Chiến công hạng Nhất, 19 Huân chương Chiến công hạng Nhì, sáu Huân chương Chiến công hạng Ba cho 28 liệt sĩ.

– Lệnh số 65-LCT, thưởng ba Huân chương Quân công hạng Ba, bốn Huân chương Chiến công hạng Ba cho 18 đơn vị và chiến sĩ công an vũ trang đã lập chiến công trong các trận chiến đấu các ngày 24, 31-3 và các ngày 3, 4, 10, 14, 16, 17, 21, 22-4-1965.

– Lệnh số 66-LCT, thưởng một Huân chương Quân công hạng Nhì, hai Huân chương Quân công hạng Ba, sáu Huân chương Chiến công hạng Nhất, 12 Huân chương Chiến công hạng Nhì, 49 Huân chương Chiến công hạng Ba cho các đơn vị, cán bộ và chiến sĩ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ; truy tặng năm Huân chương Chiến công hạng Nhì, 28 Huân chương Chiến công hạng Ba cho các cán bộ và chiến sĩ quân đội đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

– Lệnh số 67-LCT, thưởng 2.641 Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì, 2.120 Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba cho 4.761 cán bộ và chiến sĩ quân đội và công an.

– Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.

– Tư­ liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 7, ngày 17

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen quân dân Quảng Bình đã bắn rơi 100 máy bay Mỹ.

Cùng ngày, Người thăm một đơn vị bộ đội phòng không bảo vệ Thủ đô Hà Nội.

– Báo Nhân dân, số 4124, ngày 19-7-1965.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr. 464.

– Văn Tiến Dũng: Sổ công tác, bản gốc lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 7, ngày 19

5 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn pháo phòng không 234. Người đến từng khẩu đội pháo cao xạ, nơi ăn, ở của đơn vị, khen ngợi bộ đội phòng không – không quân đã lập chiến công vẻ vang. Người căn dặn:

1- Phải luôn cảnh giác, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

2- Phải có tinh thần dũng cảm; bắn rơi máy bay địch ngay từ loạt đạn đầu nhưng tiết kiệm đạn. Muốn vậy cần tập luyện thật công phu và sau mỗi trận đánh phải chú ý rút kinh nghiệm.

3- Phải tổ chức hiệp đồng binh chủng cho tốt; lập công tập thể, tránh tư tưởng “tranh công, đổ lỗi”.

4- Phải hết sức chú ý đến vấn đề dân chủ và kỷ luật, cán bộ phải gương mẫu phê bình và tự phê bình. Phải đoàn kết chặt chẽ. “Phải tin tưởng vững chắc là ta nhất định thắng, Mỹ nhất định phải thua“.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn của hai phóng viên báo Hôm nay và Cách mạng của Cuba Gabrien Môlian và Luitxơ Baetxơ. Người nêu rõ: Quyết tâm chiến đấu và sự đoàn kết của nhân dân Việt Nam, sự ủng hộ nhiệt tình của các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ là những nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam. Người khẳng định “Miền Nam Việt Nam nhất định sẽ được giải phóng”, “Hai miền Bắc và Nam sẽ tiến từng bước thống nhất đất nước của mình”. Những hành động leo thang chiến tranh ở cả hai miền Nam Bắc Việt Nam đã phơi trần luận điệu “hòa bình thương lượng” giả dối của giới cầm quyền Mỹ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên quan hệ hữu nghị, hợp tác; sự ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước Việt Nam – Cuba đang không ngừng củng cố và phát triển. Người nhờ các nhà báo chuyển lời cảm ơn Chính phủ và nhân dân Cuba về sự ủng hộ nhiệt tình và quý báu đối với cuộc chiến đấu chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Trong ngày, Người ký Lệnh số 68-LCT, bổ nhiệm ông Đỗ Phát Quang làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại nước Cộng hòa Nhân dân Ba Lan.

– Báo Nhân dân, số 4128, ngày 23-7-1965.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr. 465-468.

– Lịch sử Quân chủng phòng không, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1993, t.2, tr.43.

– Báo Nhân dân, số 4135, ngày 30-7-1965.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr. 480-482.

– Vũ Kỳ: Sổ công tác, tài liệu do đồng chí Vũ Kỳ cung cấp.

– Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 7, ngày 20

8 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ cách mạng Cônggô do bà Yăngda Xelinô dẫn đầu sang thăm Việt Nam.

Cùng ngày, Người ra Lời kêu gọi nhân ngày 20-7, kỷ niệm lần thứ 11 ngày ký Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương. Người khẳng định: Nhân dân Việt Nam rất yêu chuộng hòa bình, độc lập tự do; Hiệp định Giơnevơ 1954 đã trịnh trọng công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. Nhưng hơn 10 năm qua đế quốc Mỹ đã phá hoại Hiệp định và tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam. Nhân dân Việt Nam buộc phải tiến hành cuộc chiến đấu nhằm chống lại hành động xâm lược đó để giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới thống nhất Tổ quốc và góp phần bảo vệ hòa bình thế giới. Lập trường của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là: “Chính phủ Mỹ phải thi hành đúng Hiệp định Giơnevơ năm 1954, thực hiện bốn điểm42 do Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã nêu ra và năm điều43 do Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam đã nói rõ”. Ý chí của cả dân tộc ta là “Dù phải chiến đấu 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, chúng ta cũng kiên quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn”.

Người kêu gọi đồng bào và chiến sĩ miền Bắc hăng hái thi đua sản xuất và chiến đấu, nhất là trong các phong trào “Ba sẵn sàng”44 của thanh niên, “Ba đảm đang”45 của phụ nữ, giành nhiều thắng lợi hơn nữa để đánh tan cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Đồng bào và chiến sĩ miền Nam hãy giương cao ngọn cờ cứu nước của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tiến lên giành nhiều thắng lợi hơn nữa, quyết đánh bại mọi âm mưu thâm độc của đế quốc Mỹ và tay sai. Binh sĩ và nhân viên trong chính quyền Sài Gòn hãy mau tỉnh ngộ trở về con đường chính nghĩa.

Khẳng định tình hữu nghị của nhân dân Việt Nam với nhân dân Mỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh cảm ơn và hoan nghênh nhân dân tiến bộ Mỹ đã dũng cảm đấu tranh chống chính sách xâm lược của Chính phủ Mỹ. Người kêu gọi binh sĩ Mỹ và các nước chư hầu hãy tỉnh ngộ, đấu tranh để khỏi phải “làm bia đỡ đạn” chết thay giới cầm quyền Mỹ.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ sự cảm ơn của Chính phủ và nhân dân Việt Nam về sự ủng hộ, giúp đỡ của chính phủ và nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa, của nhân dân tiến bộ toàn thế giới đối với cuộc chiến đấu chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các Đoàn đại biểu Trung Quốc đang ở thăm nước ta:

– Đoàn đại biểu Tổng công hội.

– Đoàn đại biểu Điện ảnh và sân khấu.

– Nhà văn Ba Kim và nhà văn Nguỵ Nguy.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh số 69-LCT, thưởng một Huân chương Chiến công hạng Nhì, năm Huân chương Chiến công hạng Ba cho năm đơn vị và một cá nhân đã lập công trong các trận chiến đấu các tháng 2, 3, 4, 5-1965.

– Báo Nhân dân, số 4126, ngày 21-7-1965; số 4125, ngày 20-7-1965.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr. 469-474.

– Báo Nhân dân, số 4128, ngày 23-7-1965.

– Vũ Kỳ: Sổ công tác, tài liệu do đồng chí Vũ Kỳ cung cấp.

– Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 7, ngày 21

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng nghe Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị báo cáo kết quả những cuộc đàm phán viện trợ với các nước. Người đánh giá cao kết quả những cuộc đàm phán, những đóng góp của Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị; đề nghị cần có kế hoạch nhận hàng viện trợ và bảo quản tốt.

Cùng ngày, Người cùng Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện chúc mừng Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan Vlađixláp Gômunca; Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Ba Lan Étoa Ôkháp; Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Nhân dân Ba Lan Giôdép Xirăngkiêvích nhân kỷ niệm lần thứ 21 ngày Quốc khánh nước này.

– Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.

– Báo Nhân dân, số 4127, ngày 22-7-1965.

Tháng 7, ngày 22

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Tổng thống nước Cộng hòa A Rập Thống nhất Gaman Ápđen Nátxe nhân kỷ niệm lần thứ 13 ngày Quốc khánh nước này.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn nghệ thuật điện ảnh và Đoàn nghệ thuật sân khấu Trung Quốc sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr. 475.

– Ảnh tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 7, ngày 23

5 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh xem triển lãm “Miền Nam quyết thắng giặc Mỹ” và triển lãm “Nhân dân Trung Quốc ủng hộ nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược”.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng thảo luận về tình hình miền Nam và công tác đấu tranh ngoại giao.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình chiến sự và các cuộc đấu tranh chính trị của nhân dân miền Nam, Người rất lo lắng về sự đàn áp dã man của địch và đề nghị các đồng chí trong Bộ Chính trị hỏi về trường hợp chị Trần Thị Vân, một nữ cán bộ bị địch bắt giam hiện giờ ra sao?

Về nội dung và các biện pháp của cuộc đấu tranh chính trị ở miền Nam, Người nêu ý kiến: phải vạch trần âm mưu Mỹ dùng tín phiếu ở miền Nam để đồng bào thấy rõ thủ đoạn lừa bịp của chúng; nên vận động báo chí các nước anh em cùng lên án bộ mặt giả dối của Mỹ trong việc tuyên truyền luận điệu “hòa bình”.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm cán bộ miền Nam tập kết tại Câu lạc bộ Thống nhất (Hà Nội).

– Báo Nhân dân, số 4133, ngày 28-7-1965.

– Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại

– Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.

– Nhật ký bảo vệ Bác Hồ, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, tr. 10.

Tháng 7, ngày 24

Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe báo cáo về bộ đội tên lửa ra quân trận đầu đánh thắng, bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 400 trên miền Bắc. Người rất phấn khởi và viết thư khen bộ đội tên lửa.

– Hồ Chí Minh: Những bài viết và nói về quân sự, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1990, t.3, tr.348.

Tháng 7, trước ngày 25

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện tới Tổng thống Cộng hòa Gana Cơoamê Encruma, cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của nhân dân Gana đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Người lên án chính sách xâm lược, gây chiến và những thủ đoạn lừa bịp của đế quốc Mỹ, thái độ phụ hoạ của giới cầm quyền nước Anh trong việc giải quyết cuộc chiến tranh Việt Nam. Người khẳng định cuộc chiến tranh Việt Nam chỉ có thể giải quyết trên cơ sở lập trường bốn điểm của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

– Báo Nhân dân, số 4130, ngày 25-7-1965.

Tháng 7, ngày 25

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen quân dân Khu Việt Bắc bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 400 trên miền Bắc.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr. 477.

– Hồ Chí Minh – Những sự kiện, Nxb. Thông tin lý luận, Hà Nội, 1987, tr.362.

Tháng 7, trước ngày 26

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện chúc mừng Tổng thống Ốtvanđô Đoócticốt Tôrađô, Thủ tướng Phiđen Caxtơrô nhân kỷ niệm lần thứ 12 ngày Vũ trang khởi nghĩa của nhân dân Cuba (26-7-1953).

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Hội nghị Quốc tế lần thứ 11 chống bom nguyên tử và bom khinh khí 5). Người khẳng định sự đồng tình ủng hộ của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật Bản đòi triệt để cấm vũ khí hạt nhân, hủy bỏ các căn cứ quân sự Mỹ trên đất Nhật Bản; đòi Mỹ trả lại Ôkinaoa và Ôgaxaoara cho Nhật Bản. Người cảm ơn sự ủng hộ của Hội đồng chống bom nguyên tử và bom khinh khí của nhân dân Nhật Bản đối với cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam.

– Báo Nhân dân, số 4131, ngày 26-7-1965.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr. 476.

Tháng 7, ngày 27

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp ông Cơuêxi Arơma, Bộ trưởng Bộ ngoại giao, phái viên đặc biệt của Tổng thống Cộng hòa Gana Cơoamê Encruma.

Trong buổi tiếp, sau khi cảm ơn sự đồng tình, ủng hộ của Tổng thống Cơoamê Encruma và nhân dân Gana đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ, Người đã thông báo tình hình cuộc chiến tranh Việt Nam; vạch trần những âm mưu, thủ đoạn của đế quốc Mỹ nhằm tăng cường chiến tranh và lừa bịp dư luận thế giới; lập trường của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc giải quyết vấn đề chiến tranh Việt Nam. Người khẳng định: “Chúng tôi muốn hòa bình nhưng đồng thời phải có độc lập… Chúng tôi không muốn làm nhục Mỹ, nếu Mỹ cũng trọng danh dự chính đáng của họ, nếu Mỹ tôn trọng ý nguyện của nhân dân Việt Nam, nếu Mỹ thi hành đúng Hiệp định Giơnevơ thì chúng ta có hòa bình. Như ông Bộ trưởng đã nói, chúng ta cùng chung một mục đích là độc lập và hòa bình, cùng chung một nguyện vọng là không những Việt Nam và Gana mà tất cả các nước đều hợp tác và hữu nghị với nhau”.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cảm ơn Tổng thống Cộng hòa Gana Cơoamê Encruma.

– Tiếp xúc bí mật Việt Nam – Hoa Kỳ trước Hội nghị Pari, Viện Quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao, Hà Nội, 1990, tr.77-87.

– Báo Nhân dân, số 4134, ngày 29-7-1965.

Tháng 7, ngày 28

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phải sẵn sàng phòng chống bão lụt, bút danh T.L., đăng báo Nhân dân, số 4133.

Sau khi nêu lên những thiệt hại do bão lụt gây ra ở một số nước trên thế giới và tình hình lũ lụt ở nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương phải chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng chống lụt bão, các ủy ban phòng chống bão lụt các cấp phải có kế hoạch thật chu đáo, tập dượt thành thạo. Người kết luận: “Phải đề phòng lụt như đề phòng giặc. Chúng ta kịp thời chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng, thì dù bão lụt to mấy cũng không sợ”.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 70-LCT, bổ nhiệm ông Đinh Đức Thiện giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam.

– Báo Nhân dân, số 4133, ngày 28-7-1965.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr. 478-479.

– Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 7, ngày 30

Bài viết Tống Taylo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bút danh Chiến Sĩ, đăng báo Nhân dân, số 4135.

Bài báo dẫn lời bình luận của một số báo chí Mỹ về việc Tổng thống Mỹ triệu hồi M.Taylo, Đại sứ Mỹ ở miền Nam Việt Nam về nước.

Bài báo nhận định: Việc thay thế đại sứ Mỹ ở miền Nam Việt Nam chỉ là sự luẩn quẩn, không lối thoát trong chính sách của Mỹ. Chỉ có một cách giải quyết để đưa lại hòa bình là Chính phủ Mỹ phải thi hành đúng đắn Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Việt Nam.

– Báo Nhân dân, số 4135, ngày 30-7-1965.

Tháng 7, ngày 31

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng bàn về kế hoạch đấu tranh với đế quốc Mỹ.

Nhận định tình hình miền Nam và ý đồ tăng quân của Mỹ, Người đề nghị nên tuyên bố rõ với giới cầm quyền Mỹ và trước toàn thế giới về quyết tâm của ta là Mỹ đưa 5 vạn quân chứ 50 vạn ta cũng quyết đánh. Nói về âm mưu của Mỹ, Người cho rằng: Mỹ muốn thương thuyết với ta trên thế mạnh, vì thế cố gắng bổ sung quân số, nhưng đó là thất bại của Mỹ. Chúng ta phải giải thích cho nhân dân cả miền Nam và miền Bắc thấy được điều đó. Mỹ to xác, trang bị tốt, nhưng không dai đâu. Người đề nghị phải nghiên cứu cách đánh xem có phải thay đổi gì không.

Trong ngày, Người phê chuẩn Hiệp định thương mại dài hạn và Hiệp định thanh toán Việt Nam – Cộng hòa A Rập Thống nhất ký tại Cairô.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 71-LCT, thưởng hai Huân chương Chiến công hạng Nhất, 30 Huân chương Chiến công hạng Nhì, 184 Huân chương Chiến công hạng Ba cho 22 đơn vị, 213 cán bộ và chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam và dân quân tự vệ đã lập chiến công trong các trận chiến đấu tháng 4 và 5-1965; truy tặng sáu Huân chương Chiến công hạng Nhất, 14 Huân chương Chiến công hạng Nhì, 67 Huân chương Chiến công hạng Ba cho 87 liệt sĩ.

– Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.

– Báo Nhân dân, số 4137, ngày 1-8-1965.

– Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Trong tháng 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng Cờ luân lưu cho đội thuỷ lợi Tân An, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên có thành tích làm thuỷ lợi giỏi trong sáu tháng đầu năm 1965.

Cùng trong tháng 7, tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự buổi đón và chiêu đãi Đội xây dựng Trung Quốc sang giúp Việt Nam do Đại sứ Trung Quốc tổ chức.

– Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hưng Yên: Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 80.

– Hồ Chí Minh và Trung Quốc (sách ảnh), Nxb. Đại bách khoa toàn thư Trung Quốc, Bắc Kinh, 1995, tr.126 (bản Trung văn).

Nguồn: dangcongsan.vn
Vkyno (st)