Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 8 (Năm 1961 – Tháng 4)

Việt Nam - Hồ Chí MinhTháng 4, ngày 3

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi:

– Điện mừng tới Chủ tịch Đoàn nước Cộng hoà Nhân dân Hunggari I’tvan Đôbi nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 16 của nước này: “Chúc tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước chúng ta ngày càng củng cố và phát triển. Chúc tình đoàn kết nhất trí trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa ngày càng chặt chẽ và vững bền”.

– Điện mừng tới Tổng thống nước Cộng hoà Xênêgan Lêôpôn Xêđa Xengo nhân dịp Quốc khánh lần thứ nhất của nước Cộng hoà Xênêgan: “Kính chúc nhân dân Xênêgan, dưới sự lãnh đạo của Ngài, thu được nhiều thắng lợi trong công cuộc xây dựng nước nhà giàu mạnh, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ hoà bình ở châu Phi và thế giới”.

Cùng ngày, bài viết Chuyện ngược đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ký bút danh T.L, đăng báo Nhân Dân số 2570, vạch trần cái mà Tổng thống Kennơđi gọi là “Lương thực dùng vào hoà bình” chẳng qua chỉ là cách giải quyết tình trạng thừa ứ lương thực của các nhà tư bản Mỹ. Trong khi Mỹ “giúp” cho các nước chậm tiến với giá cắt cổ có kèm thêm những điều kiện chính trị và quân sự thì ở Mỹ 1/10 gia đình nông dân phải ăn đói, 5 triệu 70 vạn công nhân thất nghiệp!

Bài báo kết luận: “Mỹ thường khoe cái gì cũng “nhất thế giới”. Thì tình trạng khủng hoảng công nghiệp và nông nghiệp, Mỹ cũng nhất thế giới tư bản.”

– Báo Nhân Dân, số 2570 và 2571, ngày 3 và ngày 4-4-1961.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 10, tr. 329-332.

Tháng 4, ngày 5

Bài viết Phải nâng cao tinh thần hợp tác xã hội chủ nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minhký bút danh T.L, đăng báo Nhân Dân số 2752. Tác giả phê bình khuyết điểm thiếu tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, nặng tư tưởng bản vị, vệ sinh kém của hai đơn vị thuộc Nhà máy Việt Trì mà nguyên nhân là do cán bộ phụ trách chưa thấm nhuần “tinh thần người chủ tập thể nước nhà và tinh thần hợp tác xã hội chủ nghĩa”, xa thực tế, xa quần chúng, chưa biết dựa vào công nhân.

Tác giả nhắc nhở các cơ quan có trách nhiệm cần kiểm điểm, rút kinh nghiệm và tìm cách sửa chữa ngay.

– Báo Nhân Dân, số 2572, ngày 5-4-1961.

Tháng 4, trước ngày 6

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng huy hiệu của Người cho 5 cá nhân đã nêu gương dũng cảm, liêm khiết và có thành tích sản xuất, tiêu biểu như cụ Giàng Nhí Toả, dân tộc Mèo, 142 tuổi ở Đồng Văn, Hà Giang; chị Phạm Thị Vách “quán quân thuỷ lợi” ở Kim Động, Hưng Yên.

– Báo Nhân Dân, số 2573, ngày 6-4-1961.

Tháng 4, ngày 6

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm tỉnh Bắc Giang. Nói chuyện với hơn ba vạn rưỡi đồng bào và cán bộ địa phương, Người nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của đợt chỉnh huấn trong toàn Đảng và toàn dân do Trung ương sắp phát động và nêu những công việc Bắc Giang cần làm để phát huy truyền thống vẻ vang sẵn có và giành thắng lợi trong “cuộc kháng chiến chống một thứ giặc khác: giặc lạc hậu và giặc nghèo nàn”.

Đến thăm hợp tác xã bậc cao Tân An (Yên Dũng), Người vào thăm một số gia đình xã viên, xem nơi ăn ở, hỏi han tình hình sức khoẻ, đời sống, công việc làm ăn của đồng bào và căn dặn mọi người phải chăm lo xây dựng hợp tác xã, xây dựng chi bộ, chi đoàn.

– Báo Nhân Dân, số 2575, ngày 8-4-1961.

– Bác Hồ với Hà Bắc, Ty Văn hoá Hà Bắc xuất bản, 1972, tr. 93.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 10, tr. 333-338.

Tháng 4, trước ngày 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng huy hiệu của Người cho 5 kiều bào có tuổi thọ từ 76 đến 85 ở Thái Lan mới hồi hương.

– Báo Nhân Dân, số 2574, ngày 7-4-1961.

Tháng 4, ngày 8

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Hội nghị lần thứ hai Hội đồng đoàn kết nhân dân Á – Phi8 họp ở Băngđung (Inđônêxia).

Bức điện có đoạn:

“Chủ nghĩa đế quốc thực dân ngày càng thất bại. Phong trào dân tộc giải phóng ngày càng lên cao.

Là một lực lượng rất to lớn, nhân dân Á – Phi đoàn kết chặt chẽ, kiên quyết đấu tranh thì nhất định sẽ đánh bại mọi âm mưu và hành động của chủ nghĩa đế quốc thực dân, các nước Á – Phi nhất định giành được độc lập hoàn toàn và góp phần đắc lực vào sự nghiệp giữ gìn hoà bình thế giới”.

– Báo Nhân Dân, số 2577, ngày 10-4-1961.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 10, tr. 339.

Tháng 4, ngày 9

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đồng chí Phạm Văn Đồng đến Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc), tham gia cuộc hội đàm giữa các nhà lãnh đạo hai nước. Về phía Trung Quốc có các ông Chu Ân Lai, Vi Quốc Thanh và Hà Vỹ.

– Hồ Chí Minh với Quảng Tây (sách ảnh), Nxb. Nhân dân Quảng Tây, 2006, tr. 254.

Tháng 4, ngày 11

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 19-LCT, bổ nhiệm ông Ung Văn Khiêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thay ông Phạm Văn Đồng thôi kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

– Lệnh Chủ tịch (bản gốc), lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia I.

Tháng 4, ngày 12

7 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự lễ khai mạc và tham gia Chủ tịch Đoàn kỳ họp thứ hai của Quốc hội khoá II nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà11).

– Báo Nhân Dân, số 2580, ngày 13-4-1961.

Tháng 4, ngày 13

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện tới Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô Khơrútsốp, chúc mừng Liên Xô thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên đưa con người vào vũ trụ.

“Xin kính gửi đồng chí những lời chúc mừng nhiệt liệt và nhờ đồng chí chuyển đến đồng chí Gagarin, tất cả các nhà khoa học, kỹ sư, kỹ thuật và công nhân Liên Xô những lời chúc mừng tốt đẹp nhất của chúng tôi”.

– Báo Nhân Dân, số 2580, ngày 13-4-1961.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 10, tr. 340.

Tháng 4, ngày 14

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự cuộc họp Bộ Chính trị bàn vấn đề thu mua lương thực. Theo ý kiến của Người, nếu hợp tác xã, huyện và Nhà nước đều cùng lo đảm bảo gạo ăn thì số thóc dự trữ còn lại chẳng đáng bao nhiêu. Người đề nghị “đặt chế độ cho các hợp tác xã để thóc nghĩa thương”12).

Về mức ăn, Người nói: “Mức ăn 20 cân hay bao nhiêu, không thể chủ quan định ra mà phải xuống hợp tác xã nghiên cứu. Thị trường tự do nên có, cần trao đổi với cán bộ địa phương”.

Cùng ngày, bài viết nhan đề: Thêm một thắng lợi vô cùng vĩ đại của chủ nghĩa cộng sản của Ngườiký bút danh T.L, đăng báo Nhân Dân số 2581, ca ngợi những thành tựu chinh phục vũ trụ của Liên Xô. Đặc biệt là sự kiện ngày 12-4-1961, người thanh niên cộng sản I. Gagarin đã lái con tàu vũ trụ “Phương Đông” bay vòng quanh trái đất và trở về an toàn, mở ra kỷ nguyên mới trong sự phát triển vĩ đại của loài người.

Bài báo nhấn mạnh: “Thắng lợi đó là thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin, là thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản, là thắng lợi chung của phe xã hội chủ nghĩa và của toàn thể loài người”.

– Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khoá III.

– Báo Nhân Dân, số 2581, ngày 14-4-1961.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 10, tr. 341-342.

Tháng 4, ngày 15

Bài Phong trào Đại Phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ký bút danh T.L, đăng báo Nhân Dân, số 2582, giới thiệu về phong trào thi đua Học tập Đại Phong, đuổi kịp Đại Phong, vượt quá Đại Phong. Bài báo chỉ rõ, đó là “một phong trào rất tốt và rất mạnh mẽ, nó chứng tỏ tinh thần hăng hái, lực lượng to lớn và khả năng dồi dào của đồng bào nông dân ta”, đồng thời nêu ra những thiếu sót cần được chấn chỉnh.

Từ Phong trào Đại Phong, tác giả rút ra một số bài học kinh nghiệm cần phải học và học một cách sáng tạo.

Tối, Đài phát thanh Mátxcơva đã truyền đi lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phóng viên thường trú của đài tại Hà Nội về kỳ công khoa học của Liên Xô: “Cũng như những người cộng sản và tiến bộ khắp thế giới, tôi rất vui sướng về sự thành công rực rỡ của con tàu vũ trụ của Liên Xô do đồng chí Gagarin lái đã trở về Tổ quốc Xôviết một cách bình yên. Thành công khoa học của Liên Xô sẽ giúp tăng thêm hạnh phúc cho loài người và củng cố hoà bình trên thế giới”.

– Báo Nhân Dân, số 2582 và 2584, ngày 15 và ngày 17-4-1961.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 10, tr. 343-345.

Tháng 4, ngày 16

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng Tổng thống Liên bang Miến Điện (Myanma) U Vin Môn, nhân kỷ niệm lần thứ 45 ngày sinh của ông.

Cùng ngày, Người gửi điện chúc mừng ông Xinvanuýt Ôlômpiô nhân dịp ông được bầu làm Tổng thống nước Cộng hoà Tôgô.

– Báo Nhân Dân, số 2583, ngày 16-4-1961.

Tháng 4, trước ngày 17

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng huy hiệu của Người cho 3 công nhân có thành tích trong lao động và bảo vệ của công.

– Báo Nhân Dân, số 2584, ngày 17-4-1961.

Tháng 4, trước ngày 19

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cờ Thi đua khá nhất cho nhân dân tỉnh Hải Dương về thành tích dẫn đầu phong trào thuỷ lợi toàn miền Bắc năm 1960 và gửi tặng nhân dân tỉnh Hưng Yên một chiếc đồng hồ vàng về thành tích làm tốt công tác thuỷ lợi trong mấy năm vừa qua.

– Báo Nhân Dân, số 2586, ngày 19-4-1961.

Tháng 4, ngày 19

Chủ tịch Hồ Chí Minh điều khiển phiên họp toàn thể của Quốc hội.

Cùng ngày, Người ký Lệnh số 20-LCT, tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng Nhì và 3 Huân chương Lao động hạng Ba cho 4 chuyên gia nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có nhiều công lao trong việc giúp đỡ Việt Nam xây dựng khu nhà ở Kim Liên (Hà Nội).

– Hồ Chí Minh – Những sự kiện, Nxb. Thông tin lý luận, Hà Nội, 1987, tr. 319.

– Lệnh Chủ tịch (bản gốc), lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia I.

Tháng 4, ngày 20

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ toạ phiên họp bế mạc của Quốc hội. Người thông báo trước Quốc hội về thất bại của đế quốc Mỹ trong cuộc đổ bộ lên lãnh thổ Cuba.

– Hồ Chí Minh – Những sự kiện, Nxb. Thông tin lý luận, Hà Nội, 1987, tr. 319.

Tháng 4, ngày 22

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Bộ Chính trị để nghe ông Nguyễn Duy Trinh báo cáo về Hội nghị Vácsava và kết quả đàm phán về kinh tế và thương mại với các nước xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu về các biện pháp thực hiện kế hoạch 5 năm, Người nhấn mạnh: Cần nắm vững kế hoạch từng năm, nhất là số viện trợ của các nước. Nên cộng lại một bên là số tiền các nước anh em giúp ta từ khi hoà bình lập lại đến nay với số tiền trong nước và một bên là những công trình mình làm được đã chi hết bao nhiêu để biết lãnh phí chừng nào….

– Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khoá III.

Tháng 4, ngày 24

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 21-LCT, thăng quân hàm từ cấp Đại tá lên cấp Thiếu tướng cho các ông: Phạm Kiệt, Tô Ký, Phạm Ngọc Mậu, Lê Trọng Tấn, Tạ Xuân Thu.

– Lệnh Chủ tịch (bản gốc), lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia I.

Tháng 4, ngày 25

9 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam9 lần thứ II họp tại Hà Nội. Nhận hai bó hoa của Đại hội tặng, Người tặng lại hai đại biểu quốc tế, rồi nói chuyện với Đại hội.

Sau khi điểm lại những thành tích to lớn của nhân dân ta kể từ sau Đại hội lần thứ nhất (1955), Chủ tịch nêu rõ những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

Về công tác đối nội, Người nhấn mạnh: “Mặt trận phải ra sức động viên các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể, các tôn giáo, các dân tộc, các nhân sĩ tiến bộ – đã đoàn kết phải đoàn kết hơn nữa, cùng nhau đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, làm cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc chúng ta tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, làm nền tảng vững mạnh cho sự nghiệp đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà”.

Trong công tác đối ngoại, Mặt trận cần “tăng cường đoàn kết với các nước trong phe ta và góp phần giữ gìn hoà bình ở Đông Dương, Đông – Nam Á và thế giới”.

Kết luận, Chủ tịch nhắc lại bài học Người đã nói tại Đại hội hợp nhất Việt Minh – Liên Việt10 năm 1951:

       Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,

Thành công, thành công, đại thành công.

– Báo Nhân Dân, số 2593, ngày 26-4-1961.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 10, tr. 346-350.

Tháng 4, ngày 26

Trưa, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự lễ đón tiếp Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Lào Hoàng thân Xuvana Phuma và Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Neo Lào Hắcxạt Hoàng thân Xuphanuvông sang thăm hữu nghị nước ta. Người ra tận thềm đón và ôm hôn các vị khách quý.

Tối, Người dự tiệc do Thủ tướng Phạm Văn Đồng tổ chức chiêu đãi Đoàn đại biểu Chính phủ Vương quốc Lào.

– Báo Nhân Dân, số 2594, ngày 27-4-1961.

Tháng 4, ngày 27

Tối, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh mời cơm thân mật Hoàng thân Xuvana Phuma, Hoàng thân Xuphanuvông và các vị trong đoàn đại biểu Chính phủ Vương quốc Lào.

–  Báo Nhân Dân, số 2595, ngày 28-4-1961.

Tháng 4, ngày 28

6 giờ 30, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh chứng kiến lễ ký Tuyên bố chung giữa Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Thủ tướng Xuvana Phuma.

6 giờ 40, Người dự mít tinh chào mừng Đoàn đại biểu Chính phủ Vương quốc Lào của nhân dân Hà Nội tổ chức tại Quảng trường Ba Đình.

Cùng ngày, báo Nhân Dân số 2595 đăng điện mừng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Tổng thống nước Cộng hoà Tôgô nhân dịp Quốc khánh lần thứ nhất của nước này và bài viết Guồng máy nông nghiệp (ký bút danh T.L) của Người.

Trong bài viết, Người nêu rõ: Nông nghiệp cũng có “guồng máy” của nó. Từ lúc chọn giống đến ngày đưa thóc vào kho, mọi công việc phảiăn khớp, nhịp nhàng với nhau. Và muốn cho guồng máy nông nghiệp chạy thật đều, thật tốt, cần thực hiện ba điều:

– Cán bộ quản trị phải thật sự dân chủ và chí công vô tư.

– Đảng viên và đoàn viên thanh niên phải gương mẫu trong mọi công việc.

– Tất cả xã viên phải đoàn kết nhất trí, phải làm trọn nghĩa vụ của người chủ, làm đúng khẩu hiệu “Cần kiệm xây dựng hợp tác xã”.

Đặc biệt, Người lưu ý cán bộ trong phong trào thi đua với Hợp tác xã Đại Phong cần phải nhớ:

1- Phải giữ vững nguyên tắc tự nguyện,

2- Trước khi mở rộng quy mô hợp tác xã phải chuẩn bị thật tốt tư tưởng và vật chất. Tuyệt đối không nên nóng vội.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 22-LCT, tặng thưởng Huân chương Kháng chiến cho những cán bộ, công nhân, viên chức các cơ quan trung ương và địa phương có nhiều thành tích trong kháng chiến.

– Báo Nhân Dân, số 2595 và 2596, ngày 28 và ngày 29-4-1961.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 10, tr. 352-353.

– Lệnh Chủ tịch (bản gốc), lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia I.

Tháng 4, ngày 29

Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II bầu làm Chủ tịch danh dự của Mặt trận.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 23-LCT, tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng Nhất, 7 Huân chương Lao động hạng Nhìvà 16 Huân chương Lao động hạng Ba cho các tỉnh có thành tích trong công tác bổ túc văn hoá và thanh toán nạn mù chữ, trong sản xuất nông nghiệp và trong công tác thuỷ lợi.

– Báo Nhân Dân, số 2597, ngày 30-4-1961.

– Lệnh Chủ tịch (bản gốc), lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia I.

__________________ 

Chú thích  – Từ tháng 1 đến tháng 4

[1]) – Bà Nguyễn Thị Lan (Huân chương Kháng chiến hạng Nhì) ở 66 Hai Bà Trưng, Hà Nội, có chồng và 3 con tòng quân (3 người con liệt sĩ).

– Bà Hoàng Thị Tày (Huân chương Kháng chiến hạng Ba) ở xã Long Đống, Bắc Sơn, Lạng Sơn, có 5 con tòng quân.

– Cụ Phạm Văn Sơ (Huân chương Kháng chiến hạng Ba) ở xã Quang Minh, Gia Lộc, Hải Dương, có 5 con tòng quân (2 con là liệt sĩ).

– Cụ Lê Đình Tiến (Huân chương Kháng chiến hạng Ba) ở thị xã Thanh Hoá, có 5 con tòng quân.

2) Họp từ ngày 25-1 đến ngày 2-2-1961.

3) Xri Lanca.

4) Gồm: 176 Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, 540 Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, 2.141 Huân chương Kháng chiến hạng Ba.

5) Trung tướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái, kiêm chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

– Trung tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Song Hào, kiêm chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

– Thiếu tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Trần Quý Hai, kiêm chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

– Trung tướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Trần Văn Trà, kiêm chức Giám đốc Học viện Quân chính và Chánh án Toà án quân sự Trung ương.

– Thiếu tướng Hoàng Minh Thảo, giữ chức Phó Giám đốc Học viện Quân chính.

– Thiếu tướng Lê Chưởng, giữ chức Chính uỷ Học viện Quân chính.

– Đại tá Lê Trọng Tấn giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng.

– Đại tá Phạm Ngọc Mậu, giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị kiêm Cục trưởng Cục cán bộ.

6) Thiếu tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Trần Sâm kiêm chức Cục trưởng Cục Nghiên cứu kinh tế Bộ Quốc phòng.

7) Đại tá, Cục trưởng Cục Quân giới Nguyễn Văn Nam giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần.

– Đại tá, Phó tư lệnh Quân khu Tả ngạn Đàm Quang Trung, giữ chức Tư lệnh Quân khu Việt Bắc.

– Đại tá, Phó Chính uỷ Quân khu Việt Nam Lê Đình Thiệp giữ chức Chính uỷ Quân khu Tây Bắc.

8) Cụ Bùi Duy Vực, xã Thuỵ Hà, huyện Thuỵ Anh, Thái Bình có 5 con đi tòng quân (2 người hy sinh); cụ Lương Văn Nam, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, Thái Nguyên, có 5 con đi tòng quân (2 hy sinh, 1 thương binh); cụ Nguyễn Trọng Mậu, xã Hải Hoà, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá, có 5 con tòng quân.

9) Hội nghị họp từ ngày 13 đến ngày 21 -3-1961.

10) Đầu tháng 3, sau khi đọc báo Thủ đô Hà Nội đăng bài phản ánh hiện tượng mất vệ sinh ở bếp ăn Trường Kinh tế kế hoạch, Chủ tịch Hồ Chí Minh mời Hiệu trưởng lên báo cáo và yêu cầu phải chấn chỉnh lại ngay những hiện tượng đó.

11) Họp từ ngày 12 đến ngày 20-4-1961 tại Hà Nội.

12) Nghĩa thương là một thứ quỹ tương trợ do nông dân đóng góp nhằm giúp nhau những lúc đói kém hoặc gặp khó khăn.

Nguồn: dangcongsan.vn
Vkyno (st)