Đại biểu Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đặt hoa tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2013-2018, kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ, sáng 27/7/2013, 950 đại biểu tham dự Đại hội đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

dai-bieu-cong-doan-a
Đoàn đại biểu đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ

dai-bieu-cong-doan-b
Đoàn kính cẩn dâng vòng hoa và vào Lăng viếng Bác

Đại hội được tiến hành từ ngày 27/7/2013 đến ngày 29/7/2013, tại Hà Nội. Trong 5 năm qua, các cấp Công đoàn đã tích cực chủ động tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đại hội X và các chức năng của tổ chức Công đoàn, nhất là chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Tổng Liên đoàn và các cấp Công đoàn đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam và tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chương trình hành động của công đoàn thực hiện Nghị quyết. Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng nếp sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… được các cấp Công đoàn triển khai với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực.

Trong nhiệm kỳ tới, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn sẽ có nhiều thuận lợi, đặc biệt là khi có Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” và Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” xác định rõ chiến lược xây dựng giai cấp công nhân của Đảng trong thời kỳ mới.

Với phương châm hành động: “Vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn”, Đại hội XI Công đoàn Việt Nam sẽ đáp ứng được niềm tin, mong mỏi, kỳ vọng của công nhân viên chức, người lao động trong cả nước./.

Lan Hương

Nguồn: bqllang.gov.vn
Vkyno (st)