Trả lời của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị về việc Hạ viện Mỹ thông qua Dự luật Nhân quyền Việt Nam 2013 (H.R.1897)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam
Lương Thanh Nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 03-8-2013, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Hạ viện Mỹ thông qua Dự luật Nhân quyền Việt Nam 2013 (H.R.1897) ngày 01-8-2013, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nêu rõ:

“Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là bảo đảm quyền con người và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc bảo đảm quyền con người trên tất cả các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Quyền con người được phát huy là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của công cuộc đổi mới ở Việt Nam những năm qua.

Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên về quyền con người. Đối thoại trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng và tôn trọng lẫn nhau có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển vì lợi ích chung của hai nước.

Những thông tin sai lệch, thiếu khách quan về tình hình thực thi quyền con người và tự do tôn giáo tại Việt Nam nêu trong Dự luật H.R.1897 không phản ánh đúng tình hình thực tế tại Việt Nam và không phù hợp với sự phát triển của quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.”

Nguồn: mofa.gov.vn

Theo: tapchiqptd.vn
Vkyno (st)

Advertisement