Ngày 21 tháng 12: Thực hành tiết kiệm là góp phần xây dựng CNXH

123th Anniversary of Uncle Ho

Thứ hai, 21/12/2009, 01:18 (GMT+7)

Cách đây 68 năm, ngày 21-12-1941, báo Việt Nam Độc lập đăng bài “Thế giới đại chiến và phận sự dân ta” của Nguyễn Ái Quốc. Sau khi phân tích nguy cơ chiến tranh, bài báo nêu câu hỏi “Thế thì dân ta nên làm sao để tránh được cái nạn ấy?” và trả lời: “Dân ta nên làm hai việc: Một là bất kỳ quân đội nào tới gần vùng mình, dân ta phải làm cách “vườn không nhà trống”… Chỉ bao giờ Việt Minh có lệnh giúp cho quân đội nào thì dân ta sẽ giúp cho quân đội ấy. Hai là dân ta phải mau mau tổ chức lại. Nông dân phải vào “Nông dân Cứu quốc hội”. Thanh niên phải vào “Thanh niên Cứu quốc hội”. Phụ nữ phải vào “Phụ nữ Cứu quốc hội”… Các bậc phú hào văn sĩ vào “Việt Nam Cứu quốc hội”… Hỡi đồng bào! Cơ hội giải phóng đến rồi, mau mau đoàn kết lại!!!”.

Ngày 21-12-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp của Hội đồng Chính phủ bàn về canh nông, việc Việt Nam Quốc dân Đảng tham gia Chính phủ Liên hiệp, vấn đề tuyển chọn thẩm phán… và ký sắc lệnh thành lập các thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các Kỳ.

Ngày 21-12-1946, hơn một ngày sau khi chiến tranh bùng nổ trên cả nước, Bác viết thư “Gửi dân chúng Việt Nam, dân chúng Pháp, dân chúng các nước Đồng Minh” trong đó nêu rõ: “Dân tộc Việt Nam nay bị đặt trước hai đường: một là khoanh tay, cúi đầu trở thành nô lệ; hai là đấu tranh đến cùng để giành lấy tự do và độc lập. Không! Dân tộc Việt Nam không để cho người ta trở lại thống trị nữa. Không! Dân tộc Việt Nam không bao giờ muốn trở lại nô lệ nữa. Dân tộc Việt Nam thà chết chứ không chịu mất độc lập và tự do… Tất cả quốc dân Việt Nam phải đứng dậy bảo vệ Tổ quốc!”.

Ngày 21-12-1951, báo Cứu Quốc đăng bài của Bác kêu gọi: “Quân ta hăng hái thi đua giết giặc lập công. Dân ta hăng hái thi đua nộp thuế nông nghiệp để nuôi bộ đội giết giặc. Thì giặc Pháp sẽ hết ngõ, cùng đường”.

Tháng 12-1951, trong lá thư gửi đồng bào công giáo nhân dịp Noel, Bác viết: “Một lần nữa, chúng ta mừng ngày Sinh nhật Đức Chúa trong khói lửa chiến tranh mà giặc Pháp đã gây ra. Đức Chúa giáng thế và đã hy sinh cho tự do và bác ái giữa loài người… Trong ngày lễ Noel, tôi mong đồng bào nhớ cầu nguyện cho những chiến sĩ giáo và lương đã kháng chiến anh dũng và đã oanh liệt hy sinh cho Tổ quốc. Nhớ cầu nguyện cho những vị giáo sĩ và bà phước từ Bắc đến Nam, đã vì chính nghĩa mà bị giặc giết hại. Tôi mong đồng bào đoàn kết thêm chặt chẽ trong công cuộc kháng chiến để phụng sự Tổ quốc và để thực hiện lời Chúa dạy: “Hòa bình cho người lành dưới thế”.

Ngày 21-12-1954, Bác viết bài “Đế quốc Mỹ ráo riết phá hoại Hội nghị Giơnevơ nhưng chúng đã thất bại nhục nhã” đăng trên báo Nhân Dân, khẳng định: “Thành công của Hội nghị Giơnevơ là thắng lợi vĩ đại của nhân dân Đông Dương, nhân dân Pháp và nhân dân thế giới”.

Ngày 21-12-1960, báo Nhân Dân đăng bài báo có nhan đề “Tiết kiệm” của Bác với lời kết luận: “Thực hành tiết kiệm tức là trực tiếp góp phần vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà. Đồng bào ta luôn luôn ghi nhớ điều đó!”.

D.T.Q và nhóm cộng sự
sggp.org.vn

Advertisement