Ngày 12 tháng 12: “Mau mau đoàn kết lại!”

123th Anniversary of Uncle Ho

Thứ bảy, 12/12/2009, 02:04 (GMT+7)

Cách đây 90 năm, ngày 12-12-1919, báo cáo theo dõi của mật thám Pháp cho biết Nguyễn Ái Quốc đến Thư viện Thánh Giơnơvievơ và Văn phòng Hội Liên minh Nhân quyền và một vài người Việt Nam đang sống ở Paris.

Ngày 12-12-1921, Nguyễn Ái Quốc dự cuộc họp của Ủy ban Liên Công đoàn Quốc tế quận 17 ở Paris.

Ngày 12-12-1926, trên báo Thanh Niên xuất bản tại Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc viết bài báo có nhan đề “Trưng Trắc” (ký bút danh H.T). Sau khi thuật lại tiểu sử và hành trạng của Bà, tác giả ca ngợi: “Can đảm thay! Phận Thuyền Quyên vì nước quên mình! Tuy chỉ trong 3, 4 năm nhưng cũng đủ làm cho bọn tu mi (đàn ông) quân giặc mất vía. Như buổi ấy là buổi phong kiến mà đàn bà, con gái còn biết K.M. (cách mạng). Huống chi bây giờ hai chữ “nữ quyền” đã rầm rầm khắp thế giới, chị em ta lại gặp cảnh nước suy vi, nỡ lòng nào ngồi yên được! Chị em ơi! Mau mau đoàn kết lại!”.

Ngày 12-12-1945, tại Tòa Thị chính thành phố, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự cuộc họp mặt của các vị ứng cử đại biểu Quốc hội ở Hà Nội. Các ứng cử viên cùng thảo luận hai vấn đề chính: Lập một ban liên lạc trung gian và lập một chương trình của Mặt trận Liên hiệp Quốc dân với nguyên tắc chung là: thống nhất, kháng chiến, độc lập hoàn toàn, tăng gia sản xuất, xây dựng kinh tế.

Ngày 12-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời trên báo Cứu Quốc về chính kiến của lãnh tụ đảng Xã hội Pháp Lêông Bơlum khi cho rằng, phương pháp duy nhất để giữ ảnh hưởng và lợi ích của Pháp là “hợp tác thật thà trên nền tảng độc lập, tức là lòng tin nhau và nghĩa thân thiện”. Tán thành quan điểm ấy, Bác bày tỏ: “Việt Nam quyết thật lòng thật thà cộng tác với nhân dân Pháp như anh em, trên nền tảng độc lập, bình đẳng, quyết lòng tôn trọng lợi ích văn hóa và vật chất của nước Pháp ở đây. Nhưng Việt Nam cũng quyết lòng không để cho ai chinh phục bằng âm mưu hoặc bằng vũ lực”.

Ngày 12-12-1947, Bác viết thư “Gửi Chính phủ Cao Miên giải phóng”, nhiệt liệt hoan nghênh việc thành lập Ủy ban Giải phóng Việt-Miên-Lào nhằm đoàn kết 3 dân tộc trong cuộc chiến đấu chung: “Tôi tin chắc rằng các dân tộc ta, đã có sẵn một tinh thần đấu tranh cao, lại gắng đi tới một sự cộng tác chặt chẽ thì thắng lợi thế nào cũng về ta, và chúng ta nhất định sẽ giành được độc lập cho đất nước”.

Ngày 12-12-1953, trong thư cho đồng bào và cán bộ tỉnh Lai Châu ở miền Tây Bắc, nơi đã được chọn làm hướng tiến công chiến lược, Bác căn dặn: “1. Đoàn kết thân ái giúp đỡ lẫn nhau; 2.Giúp đỡ bộ đội diệt phỉ trừ gian, giữ gìn trật tự; 3. Ra sức tăng gia sản xuất để mọi người được ấm no; 4. Hết sức trung thành với Tổ quốc và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Còn đối với những người trước đây đã lầm đường theo giặc, nếu trở về với Tổ quốc thì Chính phủ sẽ khoan hồng”.

Tháng 12-1953, Bác gửi thư động viên cán bộ, chiến sĩ Mặt trận Điện Biên Phủ: “…Năm nay, sau những cuộc chỉnh huấn chính trị và quân sự, các chú đã tiến bộ hơn. Các chú phải chiến đấu anh dũng hơn, chịu đựng gian khổ hơn, phải giữ vững quyết tâm trong mọi hoàn cảnh: Quyết tâm tiêu diệt địch, quyết tâm giữ vững chính sách, quyết tâm tranh nhiều thắng lợi!”.

D.T.Q và nhóm cộng sự
sggp.org.vn

Advertisement