Ngày 6 tháng 12 – “Phải làm tư tưởng nhân dân chuyển biến mạnh mẽ”

123th Anniversary of Uncle Ho

Chủ nhật, 06/12/2009, 01:53 (GMT+7)

Cách đây 64 năm, ngày 6-12-1945, tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự lễ tuyên thệ ủng hộ Chính phủ của Hội Cựu binh sĩ cứu quốc và dự họp Hội đồng Chính phủ bàn về quy chế tài chính liên quan đến đường sắt Hải Phòng – Vân Nam, quy định bầu cử cho những người Cao Miên đã nhập quốc tịch Việt Nam.

Cùng ngày, Bác còn công bố thư gửi 2 nhân vật Nguyễn Hải Thần và Vũ Hồng Khanh kêu gọi đoàn kết và đưa ra những đề nghị cụ thể: “a. Xin mời các đồng chí Quốc dân Đảng tham gia việc tổng tuyển cử ở các nơi; b. Xin cho chúng tôi biết những đồng chí ra ứng cử ấy muốn ứng cử ở nơi nào để tiện việc biên tên vào danh đơn ứng cử; c. Các ông ấy được hoàn toàn tự do hoạt động ứng cử cũng như các đảng phái khác. Chúng tôi xin phụ trách bảo vệ và giúp đỡ các ông ấy; d. Từ ngày nay đến ngày Quốc hội khai mạc, hai bên tôn thủ điều kiện đã cùng nhau ký ngày 24-11, tức là không công kích nhau bằng lời nói và hành động”. Văn kiện cho thấy thiện chí của Việt Minh nhưng phía Quốc dân Đảng ỷ vào thế lực của Trung Hoa Quốc dân Đảng vẫn bất hợp tác để cuối cùng 72 đại biểu của tổ chức này được “mời” vào Quốc hội không qua bầu cử.

Ngày 6-12-1946 trên Báo Cứu Quốc đăng bài “Chiến đấu vì chính nghĩa” của Bác, nhìn nhận thực tế: “Rõ ràng quân đội Pháp đã thẳng tay tiến công, bất chấp tín nghĩa. Đối với cuộc chiến đấu tự vệ của ta, quốc dân đã theo dõi từng li từng tí, nhưng không khỏi hoang mang. Vậy, đứng về phương diện chiến lược, chúng ta thử xét sau này tình thế sẽ biến chuyển ra sao”.

Bài báo phân tích chiến thuật phòng ngự được coi là phương cách để trừ diệt địch để đi đến nhận định: “Ngoài điều kiện nhân hòa, chúng ta còn điều kiện địa lợi và thiên thời. Từ hang cùng ngõ hẻm, núi sâu rừng rậm, đâu đâu cũng là đất nước Việt Nam, đâu đâu cũng có dân Việt Nam ở… Có đủ ba điều kiện nhân hòa, địa lợi và thiên thời như trên, cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam nhất định sẽ thành công”.

Ngày 6-12-1953, Bác cùng Bộ Chính trị thông qua kế hoạch tác chiến của Bộ Tổng tư lệnh và quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ. Bác đã chỉ thị cho Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp: “Chiến dịch này là một chiến dịch rất quan trọng không những về quân sự mà cả về chính trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế. Vì vậy, toàn quân, toàn dân, toàn Đảng phải tập trung hoàn thành cho kỳ được”. Cùng ngày, trên Báo Nhân Dân, bác viết bài “Hội nghị đại biểu toàn quốc bù nhìn” vạch trần thủ đoạn của thực dân cho thành lập tổ chức “Hội nghị đại biểu toàn quốc” của chính quyền Bảo Đại. Bài báo kết luận: “Chỉ có Quốc hội ta là quốc hội thực sự đem lại quyền lợi cho nhân dân”.

Ngày 6-12-1958, đến thăm Hội nghị cán bộ cao cấp nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 14, Bác nhấn mạnh: “Phải làm cho tư tưởng chính trị của nhân dân ta chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, có như thế chúng ta mới phát huy được hết thuận lợi, khắc phục được mọi khó khăn, hoàn thành tốt kế hoạch Nhà nước 3 năm và chuẩn bị tốt cho kế hoạch dài hạn về sau”.

D.T.Q. và nhóm cộng sự
sggp.org.vn

Advertisement