Ngày 4 tháng 12: “Người mà quyết chí thì trời phải thua”

123th Anniversary of Uncle Ho

Thứ sáu, 04/12/2009, 04:05 (GMT+7)

Cách đây 87 năm, ngày 4-12-1922, Báo L’Humanité (Nhân Đạo) đăng bài “Những quan tòa thuộc địa tốt bụng” của Nguyễn Ái Quốc, bình luận về những nhân vật bất hảo vừa được Chính phủ Pháp bổ nhiệm làm quan tòa ở các thuộc địa để đi đến một kết luận mỉa mai: “…có thể nói rằng vận mệnh của nền văn minh tối cao cũng như số phận của dân bản xứ ở các thuộc địa đều được nằm trong những bàn tay đáng tin cậy”.

Tháng 12-1923, trên tờ Le Paria (Người Cùng Khổ) Nguyễn Ái Quốc viết bài “Tình cảnh nông dân An Nam”, tố cáo: “Người An Nam nói chung, phải è cổ ra mà chịu những công ơn bảo hộ của nước Pháp. Người nông dân An Nam nói riêng, lại càng phải è cổ ra mà chịu sự bảo hộ ấy một cách thảm hại hơn; là người An Nam, họ bị áp bức; là người nông dân, họ bị người ta ăn cắp, cướp bóc, tước đoạt, làm phá sản… Phác qua như thế, chúng ta thấy rằng dưới chiêu bài dân chủ, đế quốc Pháp đã đem vào An Nam tất cả cái chế độ trung cổ đáng nguyền rủa…”.

Ngày 4-12-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho chiến sĩ cùng đồng bào Nam bộ và Nam Trung bộ động viên cuộc kháng chiến tuy có khó khăn nhưng nhất định thắng lợi. Cùng ngày, Bác tham dự họp Hội đồng Chính phủ bàn việc mời các thân sĩ ra ứng cử Quốc hội, lập ra Ban báo chí và ấn định tạm thời chế độ kiểm duyệt, quyết định trợ cấp cho các bà vợ của cựu hoàng Thành Thái và Duy Tân…

Tháng 12-1948, Bác viết thư gửi Trại dinh điền Sông Soi ở Liên khu I với nội dung:“Cảm ơn các bạn đã gửi cam biếu tôi. Mong các bạn đều xung phong thi đua ái quốc, khai khẩn cho nhiều đất ruộng và làm cho tốt để giúp cho kinh tế Chính phủ và làm kiểu mẫu cho đồng bào. Các bạn phải gắng làm tròn nhiệm vụ của chiến sĩ trên mặt trận kinh tế”.

Ngày 4-12-1959, Báo Nhân Dân đăng bài “Phải ra sức chống hạn” dưới bút danh Trần Lực, biểu dương thắng lợi của vụ mùa vừa qua: “Dù cho hạn hán khắp nơi/Người mà quyết chí thì trời phải thua/Không mưa mà vẫn được mùa”, đồng thời động viên quyết tâm chống hạn để vụ chiêm sắp tới cũng được mùa.

Ngày 4-12-1962, trong bài “Ủng hộ Cuba chống đế quốc Mỹ” đăng trên Báo Nhân Dân, Bác kết luận: “Khi phải đương đầu với kẻ địch hung ác, một dân tộc dù bé nhỏ, nếu luôn luôn cảnh giác, đoàn kết nhất trí, kiên quyết và bền bỉ đấu tranh, thì cuối cùng nhất định thắng lợi”.

D.T.Q. và nhóm cộng sự
sggp.org.vn

Advertisement