Ngày 24 tháng 11: “Các nhà văn hóa hãy chú ý đặc biệt đến nhi đồng”

123th Anniversary of Uncle Ho

Thứ ba, 24/11/2009, 02:18 (GMT+7)

Cách đây 69 năm, ngày 24-11-1940, trên tờ “Cứu Vong Nhật Báo”, Nguyễn Ái Quốc viết bài “Chú ếch và con bò”, mượn câu chuyện ngụ ngôn của La Fontaine để bình luận về tình hình thế giới. 

Bài báo viết: “Những kẻ kiểu như chú ếch kia trên thế giới này quả không ít. Mutxôlini đánh Hy Lạp dẫm phải đinh là một ví dụ”, muốn bắt chước Hitle nhanh chóng chiếm được nhiều nước “Thế là y cũng đem hết sức bình sinh ra làm chiến tranh chớp nhoáng, hòng nuốt chửng Hy Lạp, đặng ra oai với họ Hít. Không ngờ quân Ý xúi quẩy to, kể từ khi khai chiến, nhiều phen bị thất bại, có nơi thua mảnh giáp không còn. Ảo tưởng thắng lợi của họ Mút cũng vỡ toang như chú ếch kia”. 

Ngày 24-11-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại diện cho Việt Minh, cùng với các vị Nguyễn Hải Thần và Vũ Hồng Khanh, đại diện cho Việt Nam Quốc dân Đảng, ký văn bản cam kết “Tinh thành đoàn kết” với những điều khoản: “1. Thành lập một chính phủ nhất trí… 2. Định rõ chính cương, chính sách, phát biểu tuyên ngôn liên hợp… 3. Hết thảy quân đội phải thuộc về quốc gia… 4. Chỉ nói đến sinh tồn quốc gia chứ không được nói đến những sự tranh giành của đảng phái… 5. Triệu khai Hội nghị quân sự… 6. Quyết không đổ máu giữa người Việt Nam với người Việt Nam. 7. Kiên quyết hủy diệt các xí đồ (âm mưu) thực dân của đế quốc Pháp để tranh lấy sự độc lập hoàn toàn của Việt Nam”. 

Ngày 24-11-1946, trong diễn văn khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Bác nêu rõ: “Nền văn hóa mới của Việt Nam phải lấy hạnh phúc của nhân dân, của dân tộc làm cơ sở, phải học lấy những điều tốt đẹp của văn hóa nước ngoài, tạo ra nền văn hóa Việt Nam, sao cho văn hóa phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ, phải làm cho ai cũng có lý tưởng tự chủ, độc lập… Các nhà văn hóa Việt Nam hãy chú ý đặc biệt đến nhi đồng. Nhi đồng Việt Nam đã tiến bộ nhiều về văn hóa. Tôi xin thay mặt toàn thể thiếu nhi Việt Nam kêu gọi các nhà văn hóa hãy chú ý đặc biệt đến nhi đồng”. 

Ngày 24-11-1954, trên báo Nhân Dân, Bác viết bài “Việc nhỏ ý nghĩa lớn” hoan nghênh việc các báo ở Thủ đô mới giải phóng đã đăng tin nêu gương người tốt việc tốt và đưa ra yêu cầu “cần khen thưởng đúng mức để động viên mọi người hăng hái làm việc ích nước lợi nhà”. 

Ngày 24-11-1965, Bác gửi thư mừng tạp chí Học Tập, cơ quan lý luận của Đảng, nhân kỷ niệm 10 năm ra mắt. Thư có đoạn: “Làm cách mạng mà không có lý luận cách mạng thì chẳng khác người đi đêm. Cán bộ của Đảng ở các ngành, các cấp đều phải học tập lý luận và tham gia công tác lý luận” và căn dặn bài viết phải giản dị, dễ hiểu, văn phải viết theo “lối Việt Nam”, không dùng quá nhiều từ nước ngoài… 

Ngày 24-11-1966, Bác viết “Thư chúc mừng Đại hội GANEFO châu Á lần thứ nhất” tổ chức tại Phnompenh (Campuchia), khẳng định: “Đây là cuộc gặp gỡ lớn để các lực lượng mới trỗi dậy ở châu Á tỏ rõ cho toàn thế giới thấy khả năng phong phú của mình trong lĩnh vực thể thao. Đây cũng là một dịp để nhân dân châu Á tỏ rõ quyết tâm đoàn kết chiến đấu chống chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân, đứng đầu là đế quốc Mỹ, và đấu tranh cho hòa bình và độc lập dân tộc”. 

D.T.Q và nhóm cộng sự
sggp.org.vn

Advertisement