Ngày 16 tháng 11: “Ai cũng muốn sống tự do”

123th Anniversary of Uncle Ho

Thứ hai, 16/11/2009, 01:13 (GMT+7)

Cách đây 64 năm, ngày 16-11-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội đồng Chính phủ bàn về các vấn đề liên quan đến bầu cử, khuyến nông và tư pháp. Bác đề nghị Chính phủ ra thông báo nói rõ ai cũng có quyền ứng cử, dù ở đảng phái nào hay không đảng phái.

Ngày 16-11-1946, tham dự lễ khai mạc “Xung phong Mùa đông binh sĩ”, Bác đã phát biểu: “Nước ta được giải phóng là nhờ có xương máu của toàn dân và xương máu của các chiến sĩ đã hy sinh nơi tiền tuyến. Trong lúc ở hậu phương chúng ta có gia đình ấm áp thì ở tiền phương, các binh sĩ đang chịu rét mướt. Vậy nên toàn quốc đồng bào ai cũng có bổn phận góp phần vào cuộc vận động Mùa đông binh sĩ. Một nước mà toàn thể đồng bào đoàn kết như thế, không một sức mạnh nào có thể thắng được và nhất định chúng ta phải được độc lập và thống nhất”. Bác đã tặng 2 chiếc áo của mình để gửi các chiến sĩ ngoài mặt trận.

Cùng ngày, Bác họp báo trả lời những vấn đề thời sự. Về kết quả bầu cử tại nước Pháp, Bác khẳng định: “Dù là phái hữu hay phái tả thắng, nhân dân Pháp bao giờ cũng vẫn như trước, nghĩa là ủng hộ nền độc lập và thống nhất của Việt Nam… Còn dân Việt Nam, thì dù phái hữu hay phái tả thắng trong cuộc tuyển cử ở Pháp, dân Việt Nam cũng phải đòi cho được độc lập và thống nhất, tuy vẫn ở trong Khối Liên hiệp Pháp”. 

Về chủ trương Liên bang Đông Dương do Pháp đưa ra, Bác trả lời: “Nếu để làm thành một cái gì giam trói, ràng buộc quyền tự do, quyền sinh hoạt của chúng tôi, nhất định không thể xong được. Bởi ai cũng muốn sống tự do. Không ai nên tìm cách lừa bịp lẫn nhau”.

Ngày 16-11-1953, Báo Nhân Dân đăng bài thơ của Bác có nhan đề “Kế hoạch Nava đầu voi đuôi chó”, biểu dương quân và dân Ninh Bình, Thanh Hóa chống càn thắng lợi và nhắc nhở: “Quân dân ta anh dũng/Đánh cho giặc phải tan/Đuổi chúng khỏi Nho Quan/Ngăn chúng vào Thanh Hóa/20 ngày ròng rã/Diệt chúng gần bốn ngàn/Kế hoạch Nava tan/Thành đầu voi đuôi chó/Tuy vậy/Kẻ thù đang còn đó/Chó dại sẽ cắn càn/Chúng ta chớ chủ quan/Chúng ta chớ khinh địch/Giặc có thể đột kích/Chúng ta phải đề phòng/Quân dân đoàn kết một lòng/Kháng chiến thắng lợi, cờ hồng tung bay”.

Ngày 16-11-1954, dự họp Bộ Chính trị bàn về thi hành Hiệp nghị Geneve, Bác gợi ý: “Về phương châm đấu tranh, cần huy động các đoàn thể nhân dân, kể cả những người công giáo tiến bộ Pháp… Đấu tranh phải có kết hợp giữa quần chúng và các đoàn thể. Đấu tranh phải liên tục, phải có mục tiêu cụ thể. Đấu tranh phải có hợp tác, trong hợp tác phải có phân công phù hợp với từng ngành, từng người”.

Ngày 16-11-1959, phát biểu tại Hội nghị Ban Bí thư thảo luận về quy hoạch thành phố Hà Nội, Bác căn dặn: “Trong thiết kế phải đồng bộ (đường sá, hệ thống thoát nước, lưới điện…), tránh cản trở sự đi lại của nhân dân; phải có quy hoạch trước, tránh làm rồi lại phá đi và phải thực hiện nhanh, nhiều, tốt, rẻ và lưu ý đặc biệt đến sự trợ giúp của các nước anh em”.

Ngày 16-11-1967, Bác gửi thư khen và tặng huy hiệu cho các chiến sĩ thuộc Trung đội nữ dân quân xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình đã bắn rơi tại chỗ một máy bay phản lực Mỹ. 

D.T.Q. và nhóm cộng sự
sggp.org.vn

Advertisement