Ngày 23 tháng 10: “Tổ chức trước hết là con người”

123th Anniversary of Uncle Ho

Thứ sáu, 23/10/2009, 01:17 (GMT+7)

Cách đây 88 năm, ngày 23-10-1921, Nguyễn Ái Quốc dự cuộc biểu tình do Đảng Xã hội và Liên hiệp Công đoàn tổ chức để phản đối việc hành quyết 2 nhà hoạt động xã hội bị nhà cầm quyền Mỹ kết án tử hình một cách độc đoán.

Ngày 23-10-1945, tại cuộc họp của Hội đồng Chính phủ, mọi thành viên tán thành ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mỗi buổi họp nên dành nửa giờ để báo cáo, còn thì bàn những vấn đề to”.

Cùng ngày, Chủ tịch nước thăm Nha Công an Bắc bộ, tại khu giam giữ phạm nhân của Ty Công an quận nhất, Hà Nội, Bác căn dặn cán bộ: “Nên săn sóc những người bị giam và xét ngay, xét kỹ cho người ta khỏi oan uổng”.

Cũng ngày này, Bác ra “Lời tuyên bố đối với quốc dân sau khi ở Pháp về”: “Tôi qua Pháp, đáp lại thịnh tình của Chính phủ Pháp mời tôi, mục đích cốt để giải quyết vấn đề Việt Nam độc lập, cùng Trung, Nam, Bắc thống nhất. Vì hoàn cảnh hiện thời của nước Pháp mà hai vấn đề chưa giải quyết được, còn phải chờ. Nhưng không trước thì sau, tôi dám quyết rằng: Việt Nam nhất định độc lập. Trung, Nam, Bắc nhất định thống nhất”.

Với đồng bào Nam bộ và Nam Trung bộ, Bác xác tín: “Trung, Nam, Bắc đều là đất nước Việt Nam. Chúng ta có chung một tổ tiên dòng họ, đều là ruột thịt anh em. Nước có Trung, Nam, Bắc, cũng như một nhà có ba anh em… Không ai có thể chia rẽ con một nhà, không ai có thể chia rẽ nước Pháp thì cũng không ai có thể chia rẽ nước Việt Nam ta. Trong một năm trường, đồng bào kháng chiến, người thì tan nhà nát cửa, người thì hy sinh tính mạng, người thì bị tù, bị đày. Nhưng lòng yêu nước của đồng bào vẫn trơ như đá vững như đồng. Đối với gan vàng dạ sắt của đồng bào, toàn thể quốc dân không bao giờ quên, Tổ quốc không bao giờ quên. Chính phủ không bao giờ quên. Tôi kính cẩn cúi đầu trước linh hồn các liệt sĩ và xin lỗi những đồng bào đương khổ sở hy sinh. Một ngày Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ là một ngày tôi ăn không ngon, tôi ngủ không yên. Tôi trân trọng hứa với đồng bào rằng: Với quyết tâm của đồng bào, với quyết tâm của toàn thể nhân dân, Nam bộ nhất định trở lại cùng thân ái chung trong lòng Tổ quốc”.

Ngày 23-10-1950, Bác đến dự Hội nghị tổng kết chiến dịch biên giới, đưa ra những nội dung cần tổng kết là: “Đề cao kỷ luật, triệt để thi hành mệnh lệnh cấp trên, thương yêu đội viên, tôn trọng nhân dân, giữ gìn của công và chiến lợi phẩm, thành thật tự phê bình và phê bình” và nêu ra những bài học kinh nghiệm lớn: “1. Trung ương lãnh đạo sáng suốt. Các cấp địa phương chỉ đạo đúng đắn. Các cơ quan quân, dân, chính đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, hành động nhất trí. 2. Chiến sĩ ta rất hăng hái, anh dũng. 3. Nhân dân ta rất tốt. 4. Giặc chủ quan”.

Ngày 23-10-1962, trong hội nghị bàn về công tác tổ chức của Bộ Chính trị, Bác nhấn mạnh: “Tổ chức trước hết là con người. Cán bộ phải có trách nhiệm với dân, với nước; lên xuống không sao, đi đâu cũng được… Đâu cần thì cán bộ có, đâu khó thì cán bộ đến. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải lao động”.

D.T.Q. và nhóm cộng sự
sggp.org.vn

Advertisement