Lễ báo công dâng Bác của Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ VIII

Nhân dịp kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2013-2018, chiều ngày 15/4/2013, 350 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ VIII đã vinh dự tổ chức lễ báo công dâng Bác, báo cáo với Bác những thành tích xuất sắc của tổ chức Hội và giai cấp nông dân Hà Nội trong những năm qua.

Lễ báo công dâng Bác1
Buổi lễ báo công diễn ra trang nghiêm trên Quảng trường Ba Đình

Trong thư gửi Hội nghị cán bộ nông dân toàn quốc (họp từ 28/11 – 7/12/1949), Bác viết:  Nông vận phải là:

– Tổ chức nông dân phải chặt chẽ.

          – Đoàn kết nông dân thật khăng khít.

          – Huấn luyện nông dân thật giác ngộ.

          – Lãnh đạo nông dân hăng hái đấu tranh cho lợi ích của nông dân, của Tổ quốc.

Người còn nhấn mạnh: “Vận động nông dân là phải vận động thế nào cho toàn thể nông dân đông, nghĩa là: Làm cho nông dân hiểu rõ quyền lợi của dân tộc và của giai cấp mình. Muốn thế thì cán bộ làm công tác vận động nông dân phải tránh bệnh chủ quan, bệnh hình thức, bệnh giấy tờ, cán bộ tỉnh phải đến tận các huyện, các xã, các thôn, cán bộ phải chân đi, mắt thấy, tai nghe, miệng nói, tay làm, óc nghĩ để thiết thực điều tra giúp đỡ, kiểm soát rút kinh nghiệm giúp đỡ nông dân và học hỏi dân”.

Thấm nhuần những lời dạy của Người, trong những năm qua, toàn thể cán bộ, hội viên Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã không ngừng ra sức thi đua, đoàn kết, phấn đấu trưởng thành, vượt qua nhiều khó khăn thử thách như thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh trên người và gia súc. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành uỷ Hà Nội; sự giúp đỡ, tạo điều kiện có hiệu quả của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;  sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các đơn vị, doanh nghiệp… công tác Hội và phong trào nông dân Hà Nội trong những năm qua đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô. Công tác xây dựng tổ chức Hội đổi mới; các phong trào thi đua cụ thể, thiết thực, hiệu quả, thực sự giữ vai trò nòng cốt trong các phong trào ở nông thôn; đội ngũ cán bộ Hội đoàn kết, từng bước trưởng thành đáp ứng được yêu cầu; vai trò, vị thế, uy tín của Hội được khẳng định và nâng cao trong xã hội, đồng thời góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Những lời căn dặn của Bác với cán bộ, hội viên Hội Nông dân là nguồn động viên, định hướng trên con đường xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của Thủ đô Hà Nội.

Lễ báo công dâng Bác2
Kết thúc buổi lễ, Hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh  kính yêu

Trước anh linh của Người, cán bộ, hội viên Hội Nông dân Hà Nội xin hứa: Sẽ ra sức thi đua, tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; nâng cao hiệu quả, chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, giữ vững phẩm chất chính trị vững vàng của người cán bộ Hội, hết lòng, hết sức với nông dân./.

Vân Phương
bqllang.gov.vn