Ngày 17 tháng 9: “Lực lượng dân tộc là lực lượng vĩ đại hơn hết!”

123th Anniversary of Uncle Ho

Thứ năm, 17/09/2009, 03:17 (GMT+7)

Cách đây 64 năm, ngày 17-9-1945, “chỉ lấy danh nghĩa của một đồng chí già”, Bác viết “Thư gửi các đồng chí tỉnh nhà” (Nghệ An) khẳng định thắng lợi: “Chúng ta đã lập nên chính thể Dân chủ Cộng hòa. Đó là một cuộc thắng lợi xưa nay chưa từng thấy trong lịch sử nước ta… Lực lượng của dân tộc là lực lượng vĩ đại hơn hết. Không ai chiến thắng được lực lượng đó”.

Thư đưa ra một vấn đề: “Công việc phá hoại xong rồi. Nay bước đầu công việc dọn dẹp, sắp đặt, giữ gìn, kiến thiết. À! Việc này mới là khó chứ! Trong việc phá hoại chống lại kẻ thù đòi độc lập thì dễ dàng lôi kéo cả toàn dân. Trong việc kiến thiết thì khó kéo hơn, vì nó động chạm đến quyền lợi riêng của một đôi giai từng trong nước. Vả lại, chúng ta phải thật thà thừa nhận rằng kinh nghiệm chúng ta còn ít, tài năng chúng ta còn kém, mà công việc thì nhiều… trăm đầu nghìn mối, đều là những công việc mới lạ cho chúng ta…”. Và Bác cho rằng: “Chúng ta không sợ có khuyết điểm. Chúng ta chỉ sợ không có quyết tâm sửa đổi”.

Ngày 17-9-1946, trên đường về nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh ghé lại thành phố cảng Marseille, thăm 2 trại “lính thợ” tại Montélimar và Magarqui. Trước 3.000 người lao động Việt Nam, Bác nói: “…Thay mặt Chính phủ và Quốc hội do toàn dân bầu cử, tôi khuyên đồng bào là công việc chính trị để cho những người chuyên môn giải quyết, kiều bào hãy cố gắng chăm lo học lấy một cái nghề tinh xảo để góp vào việc kiến thiết quốc gia. Đất nước chúng ta cần đến những con người có nghề nghiệp tinh xảo”.

Ngày 17-9-1964, nhân Hội nghị đại biểu đồng bào theo đạo Thiên Chúa toàn miền Bắc, Bác viết thư mừng: “Kinh Thánh có câu “Ý dân là ý Chúa”. Con đường yêu nước mà đồng bào đang đi là hoàn toàn đúng… Lương giáo đoàn kết, toàn dân đoàn kết, cả nước một lòng, nhân dân ta nhất định sẽ thắng lợi trong công cuộc thực hiện hòa bình thống nhất Tổ quốc và xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.

Ngày 17-9-1965, Bác viết bài “Thật là vẻ vang” đăng trên báo Nhân Dân, sau khi nhắc lại một số dư luận thế giới ca ngợi sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, Bác điểm thêm một bằng chứng: “Cụ Rutxen, một vị bác học người Anh nổi tiếng, ngoài 90 tuổi, đã viết: Việt Nam trở nên một tượng trưng của sự chống cự lại một chế độ bóc lột thế giới… Nhân dân Việt Nam đang tiến hành một cuộc chiến tranh thật đặc biệt; một nước công nghiệp mạnh nhất trên quả đất đã trút hết lực lượng của nó nhằm xâm chiếm một nước nhỏ nông dân, mà nước nông dân này đang giành được thắng lợi với những vũ khí thô sơ và với một quyết tâm tất thắng” và kết luận bài báo: “Chúng ta tự hào và còn gắng để xứng đáng với sự ủng hộ và lòng kính phục của hàng triệu bầu bạn ta khắp năm châu. Chúng ta quyết thừa kế và phát triển lịch sử vẻ vang của tổ tiên ta mấy nghìn năm về trước và nêu gương dân tộc anh hùng cho con cháu ta muôn vàn đời về sau. Dù phải hy sinh, gian khổ mấy, chúng ta cũng quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược để giành lại độc lập thật sự và hòa bình lâu dài”.

D.T.Q và nhóm cộng sự
sggp.org.vn

Advertisement