Ngày 14 tháng 5: “Con người ta trước hết phải có đạo đức”

Thứ năm, 14/05/2009, 03:09 (GMT+7)

Việt Nam - Hồ Chí MinhCách đây 87 năm, ngày 14-5-1922, Nguyễn Ái Quốc tham dự cuộc biểu tình phản đối chiến tranh do Đảng Cộng sản Pháp và Công đoàn Cách mạng quận Seine tổ chức tại Paris.

Ngày 14-5-1924, tập san “Inprekorr” của Quốc tế Cộng sản đăng bài “Sự phá sản của chế độ thực dân Pháp” của Nguyễn Ái Quốc.

Nhân việc Albert Sarraut, nguyên Toàn quyền Đông Dương và từng là bộ trưởng Bộ Thuộc địa phải rời khỏi Chính phủ, bài viết đưa ra lời bình luận: “Việc cách chức này một lần nữa lại chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng chế độ thực dân Pháp đã phá sản”, đồng thời lên án: “Chế độ thực dân Pháp chỉ làm lợi cho một bọn đầu cơ, cho những tên chính khách bất lương và vô tài ở chính quốc, cho bọn buôn rượu và thuốc phiện, cho lũ con buôn vô liêm sỉ và bọn lý tài xấu xa”.

Ngày 14-5-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Hội đồng Chính phủ tiếp tục nghe phái đoàn Chính phủ từ Hội nghị trù bị ở Đà Lạt trở về báo cáo tình hình và bàn về một số vấn đề ngoại giao. Trong ngày, Bác còn gửi điện đến Cao ủy Đô đốc D’Argenlieu cảm ơn việc Chính phủ và Quốc hội Pháp đã đón tiếp trọng thị Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do ông Phạm Văn Đồng dẫn đầu đã đến nước Pháp. Bác bày tỏ: “Ao ước rằng những cuộc thương thuyết sau này tại Paris cũng sẽ thân mật như thế để mưu sự thịnh vượng chung cho cả hai dân tộc”.

Ngày 14-5-1954, Bác trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn Nam Dương Antara (Indonesia) sau một tuần Chiến thắng Điện Biên Phủ và vào thời điểm Hội nghị Genève đang họp. Bác nêu rõ quan điểm: “Nhân dân Việt Nam anh dũng chiến đấu, mục đích là thực hiện một nước hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, tự do… Nhân dân Việt Nam luôn luôn muốn giành độc lập và giải phóng nước Việt Nam bằng con đường hòa bình… Lập trường của chúng tôi để thương thuyết với Pháp đặng ngừng bắn, đình chiến và lập lại hòa bình ở Đông Dương là: thật sự độc lập, thống nhất và dân chủ tự do… Thế giới hòa bình có thể thực hiện được nếu các nước trên thế giới, nhất là những nước lớn, đều sẵn sàng giải quyết những xích mích giữa các nước bằng cách thương lượng và nếu nhân dân thế giới không chịu để bọn gây chiến lừa phỉnh, mà tự nhận lấy trách nhiệm bảo vệ hòa bình thế giới… Tất cả các nước Á châu đã bị hoặc đang bị ngoại quốc nô dịch và biến thành thuộc địa phải cùng nhau đoàn kết để đấu tranh chống lại chính sách nô lệ và xâm lược ấy”.

Ngày 14-5-1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đường đi thăm và nghỉ ở Quế Lâm (Trung Quốc), nơi mà 20 năm trước Bác đã từng hoạt động sôi nổi nhằm chuẩn bị lực lượng cho Cách mạng Tháng Tám 1945.

Ngày 14-5-1966, Bác đến thăm và nói chuyện với lớp huấn luyện đảng viên mới tổ chức tại Hà Nội để xác định phẩm chất của đảng viên trong thời kỳ cách mạng này và kết luận: “Con người ta trước hết phải có đạo đức, sống với nhau phải có tình, có nghĩa. Nếu đọc bao nhiêu sách chủ nghĩa Mác-Lênin mà sống với nhau không có tình, có nghĩa, thì chỉ là giáo điều, sách vở”.

D.T.Q và nhóm cộng sự
sggp.org.vn