Khám phá “pho sử quý” về Bác Hồ

Trong triển lãm “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, có nhiều cuốn sách viết về Bác Hồ với cuộc Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Phạm Thủy

   Tư tưởng Hồ Chí Minh ngọn cờ dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.Tư tưởng Hồ Chí Minh ngọn cờ dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Cuốn sách “Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội” dày 100 trang với gần 200 bức ảnh được sưu tập và chú thích cẩn thận. Đây thực sự là một pho sử quý, giúp độc giả hôm nay có thêm những tư liệu về Người.Cuốn sách “Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội” dày 100 trang với gần 200 bức ảnh được sưu tập và chú thích cẩn thận. Đây thực sự là một pho sử quý, giúp độc giả hôm nay có thêm những tư liệu về Người.

Bác Hồ với lực lượng vũ trang nhân dân.Bác Hồ với lực lượng vũ trang nhân dân.

Bác Hồ với cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Nguồn sức mạnh (Bác Hồ với bộ đội Phòng không).Nguồn sức mạnh (Bác Hồ với bộ đội Phòng không).

Tư tưởng Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập tự do” - Ngọn cờ dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.Tư tưởng Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập tự do” – Ngọn cờ dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Hồ Chí Minh với các chiến dịch trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc. Hồ Chí Minh với các chiến dịch trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hai con người làm nên huyền thoại. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hai con người làm nên huyền thoại.

Triển lãm sách báo “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” tổ chức tại tại Thư viện Quân đội nhằm kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”. Triển lãm sách báo “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” tổ chức tại tại Thư viện Quân đội nhằm kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”.

Triển lãm mở cửa từ ngày 21/11-31/12/2012 phục vụ rộng rãi mọi đối tượng có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu về chiến dịch “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, giúp đông đảo bạn đọc trong và ngoài quân đội có thêm tư liệu để hiểu sâu sắc và toàn diện hơn về chiến công vĩ đại này của dân tộc ta, về ý nghĩa to lớn của thắng lợi mà nhân dân ta và quân đội ta đã phải trải qua bao gian khổ, hy sinh mới giành được.Triển lãm mở cửa từ ngày 21/11-31/12/2012 phục vụ rộng rãi mọi đối tượng có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu về chiến dịch “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, giúp đông đảo bạn đọc trong và ngoài quân đội có thêm tư liệu để hiểu sâu sắc và toàn diện hơn về chiến công vĩ đại này của dân tộc ta, về ý nghĩa to lớn của thắng lợi mà nhân dân ta và quân đội ta đã phải trải qua bao gian khổ, hy sinh mới giành được.

Theo báo
Vkyno (st)