Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ

Đồng chí Tô Huy Rứa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Như tin đã đưa, chiều 22-1-2013, Đảng uỷ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu bài phát biểu này.

Thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể Hội nghị!

Hôm nay, Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị đảng viên để tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013, năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Qua nghe tóm tắt dự thảo Báo cáo do Đảng uỷ chuẩn bị trình Hội nghị Đảng bộ, Lãnh đạo ban nhất trí với những đánh giá về kết quả đạt được của Đảng bộ trong năm 2012. Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị cán bộ, công chức của cơ quan đã khẳng định: Năm qua, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức triển khai thực hiện tương đối toàn diện, đồng bộ một khối lượng công việc lớn, yêu cầu đòi hỏi cao, trong thời gian ngắn nhưng chúng ta hoàn thành có chất lượng, được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá tốt, được các ban, ngành Trung ương và các địa phương, cũng như dư luận chia sẻ, đồng tình và ghi nhận. Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương nội bộ đoàn kết, đa số cán bộ, công chức hăng hái, nhiệt tình và năng động sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Đạt được kế quả đó, trước hết là do Ban ta có Đảng bộ, có các chi bộ, có đội ngũ đảng viên vững mạnh. Đảng bộ thường xuyên làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất trong toàn cơ quan, hướng tới thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Với nhiệm vụ chủ trì nghiên cứu, tham mưu xây dựng, ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cũng như theo dõi, đôn đốc việc thực hiện giúp các chi bộ và từng đảng viên, cán bộ của Ban về sự gương mẫu làm tốt hơn việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân Lãnh đạo Ban, Ban Thường vụ Đảng uỷ, các tập thể chi uỷ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ đã thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị, chỉ tõ những mặt hạn chế, khuyết điểm, từ đó đề ra biện pháp sửa chữa, khắc phục để cùng nhau tiến bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ và từng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo Ban hoan nghênh, đánh giá cao và cảm ơn sự đóng góp tích cực và hiệu quả của Đảng bộ cơ quan.

Tuy  nhiên, chúng ta cũng còn nhiều điều thiếu sót, hạn chế và khuyết điểm như Báo cáo tổng kết của Ban và của Đảng bộ đã nêu. Năm 2013 lại là năm công việc rất nhiều, đòi hỏi vẫn rất cao và thời gian triển khai thực hiện đối với từng công việc không nhiều. Lãnh đạo Ban mong muốn Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thời có những đổi mới tích cực, hiệu quả, tạo khí thế mới và chuyển biến rõ nét hơn nữa trên tất cả các mặt công tác.

Trước hết, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ phải làm rõ tốt việc nêu gương trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương, nhất là trong lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng đảng. Từng đồng chí phải chủ động nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nói đi đôi với làm, vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào từng lĩnh vực công tác được giao, góp phần thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cơ quan.

Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan cả về trình độ, năng lực chuyên môn, khả năng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phát hiện đức tính tốt, cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và dũng khí của người cán bộ tổ chức để tham mưu, đề xuất những chủ trương, biện pháp đúng và trúng, đáp ứng được đòi hỏi của công tác xây dựng đảng hiện nay.

Tôi đề nghị Đảng bộ, nhất là các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ và các chi uỷ cần chủ động hơn trong nghiên cứu, đề xuất để cùng lãnh đạo Ban, lãnh đạo các vụ, đơn vị làm tốt công tác nội bộ, khắc phục sớm những hạn chế của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan, như báo cáo tổng kết của Đảng uỷ đã chỉ ra. Trước mắt, tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn cán bộ, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, kịp thời đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung kiến thức và phẩm chất đối với những đồng chí mới về Ban công tác; tiến hành luân chuyển cán bộ giữa các vụ, đơn vị trong Ban, luân chuyển cán bộ của Ban đến một số cơ quan làm công tác tổ chức ở Trung ương và địa phương để đào tạo nguồn cán bộ lâu dài.

Thứ ba, duy trì nghiêm túc và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ, thiết thực hơn, hiệu quả hơn và có tính chiến đấu cao hơn.

Chúc Đảng bộ tiếp tục là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết nhất trí, là chỗ dựa tin cậy của Lãnh đạo Ban.

Nhân đây, chúng ta bày tỏ sự biết ơn sự lãnh đạo, sự cộng tác tích cực và hiệu quả của các ban, ngành mà trực tiếp là Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương.

Chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt và nhiều may mắn trong cuộc sống.

xaydungdang.org.vn