Ngũ khoa trưởng, Hoàng khoa viên – Khoa trưởng họ Ngũ, khoa viên họ Hoàng

NGŨ KHOA TRƯỞNG, HOÀNG KHOA VIÊN

Ngũ khoa trưởng dữ Hoàng khoa viên,

Lưỡng nhị kiến ngã thái khả liên;

Ân cần uỷ vấn hoà bang trợ,

Giá tượng đông hàn ngộ noãn thiên.

KHOA TRƯỞNG HỌ NGŨ, KHOA VIÊN HỌ HOÀNG

Khoa trưởng họ Ngũ và khoa viên họ Hoàng,

Hai người đến thǎm thấy tình cảnh của ta
rất đáng thương;

Ân cần thǎm hỏi và giúp đỡ,

Thật giống như mùa đông rét mướt gặp
được ngày nắng ấm.

Họ Ngũ trưởng khoa với họ Hoàng,

Thấy ta cùng cực động lòng thương;

Ân cần thǎm hỏi và cưu giúp,

Như nắng bừng lên giữa giá sương.

HUỆ CHI dịch
cpv.org.vn