Trả lời thư của nhi đồng cứu quốc Phước Diên (Quảng Ninh) và Cẩm Giàng (Hải Hưng)

Hỡi các cháu yêu quý,

Tôi nhận được thư các cháu cho biết rằng các cháu đã nhịn ǎn quà để góp tiền vào Quỹ độc lập. Các cháu nồng nàn yêu nước làm cho tôi rất động lòng. Tôi thay mặt cho tất cả đồng bào lớn tuổi mà cảm ơn các cháu. Các cháu đã tỏ ra là những cháu chắt rất xứng đáng của tổ tiên Hồng – Lạc, và rất xứng đáng là “tiểu chủ ông” của nước nhà (nếu các cháu không hiểu Hồng – Lạc là gì, thì cha mẹ hoặc thầy học nói cho biết). Các cháu học hành tiến bộ thế nào? Sức khoẻ ra sao? Hội nhi đồng cứu quốc đã làm được những việc gì? Trẻ em trong Hội thêm được bao nhiêu? Lâu lâu các cháu nhớ viết thư cho tôi. Viết thư thì các cháu tự viết, nghĩ sao viết vậy, chớ mượn người khác viết.

Chúc các cháu mạnh khoẻ luôn và hôn các cháu rõ kêu.

Hồ Chí Minh

Báo Cứu quốc, số 67, ngày 15-10-1945
cpv.org.vn

Advertisement