Chúc mừng Thống chế Xtalin thọ 70 tuổi (6-1-1950)

Nhân dịp mừng thọ Thống chế Xtalin 70 tuổi, nhân danh nhân dân Việt Nam, Chính phủ Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi kính chúc Thống chế hạnh phúc và trường thọ.

HỒ CHÍ MINH

Báo Sự thật, số 126, ngày 6-1-1950
cpv.org.vn