“Thực dân” là ǎn cướp của dân (20-8-1951)

Bọn thực dân đến đâu là ǎn cướp dân đến đó. Chúng đến nước ta ǎn cướp như thế, chúng đến nước khác cũng ǎn cướp như thế. Thí dụ:

Ở Cônggô (châu Phi), 45 tên chủ đồn điền Pháp, mỗi tên cướp hàng vạn mẫu ruộng của dân bản xứ. Nǎm 1946, một tên Pháp chiếm một vùng mỏ, rộng 18 nghìn kilômét vuông, nó trả mỗi kilômét vuông… 2 xu!

Nhân dân các xứ da đen ngày càng giác ngộ và đấu tranh khá hǎng. Đầu nǎm nay, dân xứ Gôn Cốt (Gold Coast), thuộc địa Anh, đấu tranh tợn. Thực dân Anh bèn bày ra một trò dân chủ giả hiệu, để lừa phỉnh dân. Chúng tổ chức một cuộc tuyển cử dân biểu, hồi tháng 3.

Kết quả là nhóm cách mạng của dân bản xứ thắng lợi to:

Trong 38 ghế đại biểu, họ tranh 36 ghế.

Lãnh tụ nhóm ấy là ông Numa Quamê (Nhruma Kwame), lúc đó đang ngồi tù. Sau cuộc thắng lợi ấy (ông cũng được bầu), thực dân Anh phải thả ông ra. Thắng lợi ấy rung động tất cả các thuộc địa châu Phi, và làm cho nhân dân da đen càng thêm hǎng hái.

Đ.X.

Báo Cứu quốc, số 1887,
ngày 20-8-1951.
cpv.org.vn

Advertisement