Đời sống ở Mỹ (28-7-1951)

Mỹ tuyên truyền rằng dân Mỹ rất sung sướng.

Sung sướng thế nào ? Tờ báo Mỹ Vệ quốc (National Guardian) viết:

“… Đêm khuya, tôi thấy một đàn người moi móc trong những thùng rác. Mỗi người một tay xách cái bị, một tay móc thùng rác. Trời ôi, phải chǎng đây là nước Mỹ có thừa dân chủ để bán cho cả thế giới.

Tôi thấy hàng nghìn người lượm lặt trong thùng rác mà sống. Họ phải tranh nhau với chó. Một mụ già moi được một cái xương lợn, một con chó chạy lại tranh cái xương và cắn tay mụ. Mụ lẩm bẩm nói: “thôi tao nhường cho mày, tao đi tìm thùng khác vậy…”.

Còn nhiều tờ báo kể những chuyện “sung sướng” như thế. Trong lúc dân khổ như vậy thì bọn bán súng làm giàu càng giàu thêm. Báo Mỹ Công chúng (Public Forum) viết:

“Bọn lợi dụng chiến tranh là hung ác hơn cả mọi loài thú dữ. So với chúng, thì Mọi ǎn thịt người còn lương thiện lắm, vì họ chỉ ǎn thịt kẻ thù và ǎn cho đỡ đói. Còn bọn kia thì xui dân mình đi chết (như chiến tranh ở Triều Tiên) để làm giàu”.

Một chứng cớ nữa: Tháng 10 nǎm ngoái, hơn 10 vạn thanh niên đi khám sức khoẻ để tòng quân thì hơn 5 vạn 2 nghìn người vì thiếu thức ǎn mà không đủ sức khoẻ.

Dân khổ mặc dân, đế quốc Mỹ, mỗi nǎm cứ khoét dân hàng vạn triệu để chuẩn bị thế giới chiến tranh. Than ôi, Mỹ mà không đẹp!

Đ.X.

Báo Cứu quốc, số 1871, ngày 28-7-1951.
cpv.org.vn

Advertisement