Tinh thần kháng chiến của đồng bào Trại (Mán) (29-11-1951)

Đồng bào Trại chuyên làm rẫy, mà rẫy thường chỉ làm được vài mùa. Vì thương đồng bào Trại làm ǎn vất vả, Chính phủ đã miễn cho rẫy khỏi đóng thuế nông nghiệp. Song vì yêu nước, đồng bào Trại ở Thái Nguyên, Bắc Cạn, Tuyên Quang… đã tự động xung phong đóng góp.

Chính tôi đã tai nghe mắt thấy vài chuyện cảm động như sau:

– Trong một cuộc họp xóm ở Thái Nguyên, một thanh niên Trại nói: “Cụ Hồ và Chính phủ thương chúng ta mà miễn thuế nông nghiệp cho rẫy. Nhưng nếu chúng ta không đóng góp một phần vào kháng chiến cùng với các đồng bào khác thì khác nào chúng ta tự gạt mình ra ngoài dân tộc Việt Nam…”.

– Một bà cụ xung phong 100 kilô thóc, anh em nói:

“Cụ nhà nghèo, góp 50 cân là được”. Bà cụ nói: “Góp thêm 1 cân thóc, để diệt thêm 1 thằng Tây. Tôi vui lòng ǎn sắn, ǎn khoai, dành gạo cho bộ đội ǎn no để đánh giặc…”.

Tinh thần hǎng hái của đồng bào Trại thật đáng khen, đáng quý. Đó là một đặc điểm trong cuộc kháng chiến của ta. Đó cũng là một điểm chứng tỏ kháng chiến Việt Nam nhất định thắng lợi.

C.B.

Báo Nhân dân, số 34, ngày 29-11-1951.
cpv.org.vn

Advertisement