Tinh thần lính Mỹ (18-8-1952)

Báo Thời sự (Chronicle) ở Mỹ đǎng tin sau này: Muốn khỏi phải sang Triều Tiên, mỗi tháng hơn 100 lính Mỹ đóng ở tỉnh Caliphoócni (Mỹ) cố ý phạm tội trộm cắp, để đi ở tù. ở tù thì khỏi phải sang Triều Tiên. Khi hết hạn tù, họ lại trộm cắp, để được ở tù nữa.

Vừa rồi, 250 (? ) sĩ quan Mỹ, thà chịu ở tù chứ không chịu lái máy bay đi đánh Triều Tiên.

Báo Mỹ Diễn đàn (Tribune) phỏng vấn một số lính Mỹ ở Triều Tiên. Vài mẩu trả lời:

Lính Gácđênê nói: “Họ lừa bịp chúng tôi. Họ bảo chúng tôi sang giúp Nam Triều Tiên. Song chính quân đội Mỹ đã đốt hàng trǎm làng, giết hàng vạn người Nam Triều Tiên một cách rất dã man”.

Lính Côvinhton nói: “Tinh thần của đội tôi rất kém. Chẳng ai muốn đi đánh nhau ở Triều Tiên. Tôi cũng vậy. Vì ở nhà không có cơm ǎn việc làm, đi lính sang Triều Tiên được nhiều lương, cực chẳng đã tôi phải đi…”.

Tên Alen, chủ nhiệm cục tuyên truyền Mỹ, nhận rằng 85 phần trǎm lính Mỹ không muốn đánh nhau ở Triều Tiên. 97 phần trǎm lính Mỹ ở Triều Tiên về, không muốn trở lại mặt trận Triều Tiên.

Trường đại học Nữu Ước điều tra 4 vạn lính Mỹ, thì 3 vạn 4 nghìn người trả lời không muốn sang Triều Tiên.

Kết luận:

Một phần quân đội Mỹ.

Cũng chán ghét chiến tranh.

Nếu nhân dân cố gắng.

Chắc giữ vững hoà bình.

Đ.X.

Báo Cứu quốc, số 2145, ngày 18-8-1952.
cpv.org.vn

Advertisement