Nhân dân Pháp thắng một trận to (21-7-1952)

Do Đảng Cộng sản Pháp lãnh đạo, phong trào chống Mỹ và chống chiến tranh (nhất là chống chiến tranh ở Việt Nam) ngày càng mạnh, từ công nhân đến công giáo đều hǎng hái tham gia.

Mỹ lo sợ, chúng ra lệnh cho Chính phủ Pháp tìm cách dập tắt phong trào.

Trong dịp nhân dân Pháp biểu tình chống tên tướng Mỹ là Rítuây (28-5), Chính phủ Pháp động viên 3 vạn cảnh sát đi đàn áp. Đồng thời mấy trǎm công an ào ạt đến vây trụ sở và toà báo của Đảng Cộng sản, lục soát suốt một ngày. Chúng đã đánh cắp 4 tài liệu.

Chúng bắt thư ký Đảng Cộng sản là đồng chí Đuyclô và nhiều cán bộ khác.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp đã tuyên bố: sẽ giao cho toà án quân sự, bí mật lên án đồng chí Đuyclô về tội “làm rối loạn sự trị an trong nước và ngoài nước”; và có thể sẽ cấm Đảng Cộng sản hoạt động.

Quan thày Mỹ rất hài lòng. Nhưng … Chẳng những nhân dân Pháp mà cả giai cấp lao động thế giới nổi lên ầm ầm, ủng hộ đồng chí Đuyclô, phản đối Chính phủ Pháp.

Chính phủ phản động Pháp lo sợ. Chúng phải buộc lòng thả đồng chí Đuyclô, hôm 1-7. Thế là phản động Pháp và Mỹ đã thua một keo to. Mà nhân dân Pháp đã thắng một trận lớn.

Đ.X.

Báo Cứu quốc, số 2125,
ngày 21-7-1952.
cpv.org.vn

Advertisement