Máy bay “phản lực” phản Mỹ (4-8-1952)

Mỹ và bè lũ thường khoe máy bay “phản lực” của chúng cừ lắm, để đe doạ người ta. Nhưng ngày nay chúng bị một tai nạn mà chúng gọi là “bệnh dịch”.

Báo Mỹ đǎng tin như sau:

Tháng trước, 225 sĩ quan lái máy bay “phản lực” kiên quyết không chịu lái nữa. Họ nói, dù bị 5 nǎm tù, họ cũng cam. (Họ là những người lái máy bay rất giỏi).

Bộ trưởng Bộ Không quân Mỹ nói: Trước đây, 55 phần 100 học sinh trường quân sự xin vào không quân. Ngày nay chỉ có 8 phần 100 thôi.

Hồi tháng 2, bốn sĩ quan Mỹ bị án tử hình vì không chịu lái máy bay ra trận ở Triều Tiên.

Những người lái máy bay ấy chỉ lái được 35 đến 50 tiếng đồng hồ (trong mấy nǎm, chứ không phải một lần). Sau đó thì tinh thần suy yếu, không lái được nữa.

ở Anh và ở Pháp cũng vậy. Thí dụ: ở hai trường bay quân sự Pháp, 95 phần 100 sĩ quan phải loại ra. Một trường dạy lái máy bay “phản lực” phải đóng cửa, vì không ai đến học.

Báo Mỹ nói thêm: Không biết vì sao, những người châu á lái máy bay, không hề mắc “bệnh dịch” ấy.

Thế là: Vũ khí tốt mà tinh thần hèn, thì cũng vô dụng.

Đ.X.

Báo Cứu quốc, số 2135, ngày 4-8-1952
cpv.org.vn

Advertisement