Không ai giấu được sự thật (9-9-1952)

Một người Pháp thực dân hạng nặng, tên là Đenpây (Delpey), viết báo, viết sách, thạo tình hình Việt Nam. Hôm 24-7-1952, y đã tuyên bố với các báo Pháp:

“Tôi hết sức ủng hộ Bảo Đại. Song, những điều mắt tôi trông thấy ở Việt Nam buộc tôi phải nói thật: Những người Việt Nam chân chính không ai theo Bảo Đại cả.

“Tình hình Việt Nam rất nghiêm trọng. Người Pháp phải mau mau tỉnh dậy, không thì hỏng hết.

“Nếu nghe Lơnhuốcnhơ, thì cái gì cũng tốt đẹp: Quân đội “bù nhìn” tổ chức hẳn hoi, và họ sắp thay thế cho quân đội Pháp về nước…

“Lơnhuốcnhơ nói đùa đấy thôi! Quân đội Bảo Đại chưa thành quân đội, nó thiếu cán bộ, nhất là thiếu chí khí, thiếu tin tưởng.

“Pháp chỉ hơn Việt Minh về súng to và máy bay. Nhưng Việt Minh đã bắt đầu có súng to. Còn máy bay thì Pháp đã bị mất khá nhiều. Chỉ trong trận Hoà Bình, Pháp đã mất 47 chiếc máy bay…”.

Thế là xảo quyệt như lũ thực dân cũng không giấu giếm được sự thật.

Mà sự thật là: kháng chiến nhất định thắng lợi.

Đ.X.

Báo Cứu quốc, số 2161, ngày 9-9-1952.
cpv.org.vn

Advertisement