Điện gửi ông Chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Bảo (8-9-1952)

Nhân dịp ngày Hội giải phóng nước Bảo, thay mặt Chính phủ, nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân tôi, tôi kính gửi Ngài, Chính phủ và nhân dân Bảo lời chúc tụng huynh đệ hoà bình và thịnh vượng.

Chúng tôi hằng theo dõi và rất khâm phục cuộc đấu tranh bảo vệ hoà bình và công trình kiến thiết mà nhân dân và Chính phủ Bảo đương anh dũng thực hiện dưới sự dìu dắt sáng suốt của Ngài và sự lãnh đạo của Liên Xô. Những thành tích to lớn về mọi mặt của nhân dân Bảo, tình hữu nghị tương trợ của nhân dân Bảo đối với nhân dân Việt Nam làm chúng tôi càng thêm tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc chống đế quốc xâm lược.

Nhân dân Bảo và Việt Nam đoàn kết muôn nǎm!

Ngày 8 tháng 9 nǎm 1952
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 2161,
ngày 9-9-1952.
cpv.org.vn

Advertisement