Nội bộ đế quốc Mỹ lủng củng (4-12-1952)

Không những đế quốc Mỹ và các đế quốc khác, nhất là Anh và Pháp, lủng củng với nhau, mà ngay trong nội bộ Mỹ cũng ngày thêm lủng củng.

Như bọn ở ngoài Chính phủ Mỹ thì chửi Chính phủ Mỹ tham ô, hủ hoá, bất lực.

Bọn ở trong Chính phủ Mỹ thì chửi bọn kia là ghen ǎn, phản động, ba hoa.

Và chính bọn ở trong Chính phủ Mỹ cũng tranh giành lẫn nhau lung tung. Theo tin Mỹ ngày 7-9-1952 thì:

Tư lệnh không quân tỏ ý bất mãn: kế hoạch định đến 1954 thì tổ chức xong 143 đội không quân, nhưng đến 1956 hoặc trễ hơn nữa mới tổ chức xong, vì thiếu tiền.

Tư lệnh hải quân đòi phải đóng mỗi nǎm 1 chiếc hàng không mẫu hạm, và phải đóng cho được 10 chiếc. Tư lệnh không quân cáu và nói: “Máy bay là việc của không quân. Hải quân đòi như vậy là xâm phạm đến quyền lợi của không quân”.

Các báo Mỹ nói: “Thôi, đừng cắn xé nhau nữa! Dù sao từ nay, việc tổ chức quân đội và việc đóng góp ngân sách là “nhiệm vụ” rất gian khổ cho nhân dân Mỹ vậy!”.

Nội bộ đế quốc Mỹ lủng củng, vì chúng giành nhau quyền lợi, đứa nào cũng muốn tranh lấy phần to. Vì càng chuẩn bị chiến tranh, đại tư bản Mỹ càng thu được nhiều lãi. Trong lúc đó, nhân dân lao động Mỹ ngày càng nghèo khổ. Một gia đình công nhân 3 người, mỗi nǎm ít nhất cũng phải có 4.276 đôla mới sống nổi. Nhưng sự thật, thì số rất đông công nhân Mỹ mỗi nǎm chỉ được 3.500 đôla tiền công trong số đó họ đã phải nộp 1.100 đôla thuế. Mà cứ mỗi 100 đôla thuế, thì hết 85 đôla dùng vào binh bị. Ngoài ra, còn hơn 13 triệu người thất nghiệp thì cực khổ không thể tả.

Người khổ càng khổ,
Kẻ giàu càng giàu
Chế độ bất bình
Chắc sụp đổ mau.

C.B.

Báo Nhân dân, số 85, ngày 4-12-1952.
cpv.org.vn

Advertisement