Điện mừng nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười (1-11-1953)

Kính gửi đồng chí Vôrôsilốp, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xôviết tối cao Liên Xô,

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 36 Đại Cách mạng Tháng Mười, thay mặt nhân dân, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh tôi, tôi kính gửi đồng chí Chủ tịch lời chào mừng nồng nhiệt.

Chúng tôi nhiệt thành chúc nhân dân Liên Xô vĩ đại thu được nhiều thắng lợi mới trong công cuộc kiến thiết chủ nghĩa cộng sản và bảo vệ hoà bình thế giới.

Tình hữu hảo anh em luôn luôn thắm thiết của nhân dân Liên Xô đối với nhân dân Việt Nam là một sự nâng đỡ quý báu cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

Báo Nhân dân số 145,
từ ngày 1 đến 5-11-1953.
cpv.org.vn

Advertisement