Điện mừng nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Rumani (1-1-1954)

Kính gửi đồng chí Ghêóocghiu Đê,
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà Nhân dân Rumani,

Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Rumani, thay mặt nhân dân, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh tôi, tôi kính gửi đồng chí Chủ tịch, nhân dân và Chính phủ Rumani lời chúc mừng nồng nhiệt.

Chúng tôi phấn khởi theo dõi những thắng lợi của nhân dân Rumani đã đạt được trong công cuộc kiến thiết chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đồng chí, của Đảng Công nhân Rumani với sự giúp đỡ anh em của Liên Xô vĩ đại.

Chúng tôi chúc nhân dân Rumani đạt được nhiều thắng lợi mới rất to lớn, để góp phần bảo vệ hoà bình và dân chủ thế giới.

Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

Báo Nhân dân, số 157,
từ ngày 1 đến 5-1-1954.
cpv.org.vn

Advertisement