Thư gửi nhi đồng toàn quốc nhân ngày 1-6-1954 (1-6-1954)

Gửi các cháu nhi đồng,

Nhân dịp Tết quốc tế của các cháu nhi đồng, Bác thân ái chúc các cháu ngoan ngoãn, mạnh khoẻ, vui vẻ, tiến bộ. Bác hôn các cháu.

Bác cũng thay mặt các cháu gửi nhi đồng các nước bạn và thế giới nhiều cái hôn.

BÁC HỒ

Báo Nhân dân, số 190, từ ngày 1 đến 3-6-1954.
cpv.org.vn

Advertisement