Ổn định sinh hoạt (13-10-1954)

Nói chung, Hà Nội là Thủ đô của cả nước ta.

Nói riêng, Hà Nội là thành phố của tất cả những người dân Hà Nội.

Dân Hà Nội ta vui mừng Hà Nội được giải phóng. Đồng thời dân Hà Nội ta có nhiệm vụ làm cho sinh hoạt Hà Nội ổn định. Ví dụ:

– Anh em công nhân phải cố gắng làm cho nhà máy chạy đều, mức sản xuất giữ vững.

– Bà con tư sản và tiểu thương, tiểu chủ phải cố gắng duy trì và củng cố việc sản xuất và việc buôn bán, việc cung cấp đầy đủ cho nhân dân.

– Các thầy giáo và học sinh phải cố gắng làm cho việc học hành được đều đặn, phát triển.

– Các gia đình và cả thành phố phải cố gắng làm cho công việc vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng.

– Bộ đội, công an, tự vệ phải cố gắng giữ gìn trật tự, an ninh được vững chắc.

Nói tóm lại: mỗi một người dân Hà Nội, bất kỳ thuộc tầng lớp nào, bất kỳ làm công việc gì, đều cần phải cố gắng làm trọn nhiệm vụ của mình, đều cần phải góp phần vào công việc ổn định sinh hoạt của Thủ đô ta.

Nói “Cần phải cố gắng”, vì rằng sau 80 nǎm bị nô lệ, nay ta làm chủ nhân, mọi việc chắc sẽ gặp khó khǎn hoặc nhiều, hoặc ít, chúng ta không nên chủ quan mà coi việc gì cũng sẽ dễ dàng. Nhưng chính quyền và nhân dân ta đoàn kết chặt chẽ, quyết tâm cố gắng, thì chúng ta nhất định vượt được mọi khó khǎn, nhất định ổn định được sinh hoạt của Thủ đô yêu quý của chúng ta.

C.B.

Báo Nhân dân, số 238,
từ ngày 13 đến 14-10-1954.
cpv.org.vn

Advertisement