Điện chúc mừng ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Nhân dân Anbani (28-11-1954)

Kính gửi đồng chí Ǎngve Hốtgia,
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà Nhân dân Anbani,

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 10 ngày nước Anbani được giải phóng, thay mặt nhân dân Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân tôi, tôi xin gửi đồng chí Thủ tướng và Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Anbani lời chào mừng nhiệt liệt.

Trong 10 nǎm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Anbani và của Chính phủ Anbani, với sự giúp đỡ ân cần của Liên Xô vĩ đại, nhân dân Anbani đã đạt được nhiều thắng lợi lớn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, góp phần bảo vệ hoà bình và dân chủ thế giới.

Chúng tôi thành khẩn chúc nhân dân Anbani thu được nhiều thành công mới.

Nhân dân Việt Nam hiện đang ra sức củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong toàn quốc, sẽ luôn luôn đoàn kết với nhân dân Anbani trong cuộc đấu tranh chung để bảo vệ hoà bình thế giới.

Kính chúc đồng chí Thủ tướng luôn luôn mạnh khoẻ.

Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

Báo Nhân dân, số 275,
ngày 28-11-1954.
cpv.org.vn

Advertisement