Chúc mừng Hội nghị á – Phi (18-4-1955)

Hôm nay 18-4-1955, Hội nghị á – Phi (35) khai mạc ở Bǎngđung, gần thủ đô Nam Dương.

Tham gia Hội nghị có đại biểu của 29 nước châu á và châu Phi, cộng cả có 1.440 triệu nhân dân. Đoàn đại biểu của nước ta do Phó Thủ tướng Phạm Vǎn Đồng lãnh đạo. Đó là một cuộc hội nghị rất to, và có mấy ý nghĩa rất lớn:

– Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử, mà các dân tộc á – Phi gặp mặt đông đủ như vậy. Cũng là lần đầu tiên mà một cuộc hội nghị quốc tế của các dân tộc á – Phi không có bọn đế quốc phương Tây thò mũi vào.

– Nhân dân á – Phi đã vươn mình, tự mình hội họp, tự mình giải quyết công việc của mình, không để bọn đế quốc nhúng tay vào.

– Giữa các nước á – Phi tuy có những chế độ chính trị khác nhau, nòi giống khác nhau, trình độ khác nhau và nhiều điều nữa khác nhau; song có những điều giống nhau – Đó là nhân dân nước nào cũng yêu chuộng hoà bình, cũng chán ghét chiến tranh, cũng muốn sống tự do độc lập.

Vì vậy, Hội nghị á – Phi chắc sẽ có kết quả tốt đẹp là: đoàn kết lực lượng của 1.440 triệu người để chống âm mưu chiến tranh của phe đế quốc Mỹ; để giữ gìn hoà bình ở châu á, châu Phi và khắp thế giới; và để tìm cách trao đổi kinh tế và vǎn hoá giữa các nước á – Phi với nhau.

Cho nên nhân dân Việt Nam ta cùng nhân dân thế giới nhiệt liệt hoan nghênh Hội nghị á – Phi, và thành khẩn chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

C.B.

Báo Nhân dân, số 412, ngày 18-4-1955.
cpv.org.vn

——————————

(35) Hội nghị á – Phi 1955 – Hội nghị 29 nước á – Phi họp từ ngày 18 đến 24-4-1955 tại Bǎngđung (Inđônêxia) theo sáng kiến của Hội nghị Thủ tướng nǎm nước: ấn Độ, Inđônêxia, Miến Điện, Pakixtan, Xri Lanca họp ở Côlômbô tháng 4-1954. Hội nghị đã thảo luận những vấn đề chung có quan hệ thiết thân đến nhân dân các nước á – Phi. Hội nghị nhất trí thông qua bản Tuyên bố chung mà tinh thần chủ yếu là chống chủ nghĩa thực dân, đảm bảo độc lập dân tộc, tǎng cường hợp tác kinh tế, vǎn hoá giữa các nước á – Phi phù hợp với nǎm nguyên tắc chung sống hoà bình, đẩy mạnh sự nghiệp hoà bình và an ninh trên toàn thế giới.