Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hoà Nhân dân Ba Lan (22-7-1955)

Kính gửi đồng chí Alếchxăngđơ Davátxki,

Chủ tịch Hội đồng quốc gia nước Cộng hoà Nhân dân
Ba Lan và đồng chí Giôdép Xirăngkiêvích, Chủ tịch
Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà Nhân dân Ba Lan,

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 11 ngày phục hưng nước Ba Lan, tôi xin thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân tôi, gửi hai đồng chí, nhân dân và Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Ba Lan lời chào mừng nhiệt liệt.

Nhân dân Việt Nam và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà chúc nhân dân Ba Lan, dưới sự lãnh đạo của Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan và Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Ba Lan, với sự giúp đỡ hết lòng của Liên Xô, sẽ thu được nhiều thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ gìn và củng cố hoà bình ở châu Âu và trên toàn thế giới.

Tôi xin chúc tình hữu nghị giữa Việt Nam và Ba Lan ngày thêm thắm thiết và chặt chẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước chúng ta và vì lợi ích của hoà bình.

Chủ tịch kiêm Thủ tướng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

—————————

Báo Nhân dân, số 506, ngày 22-7-1955.
cpv.org.vn